Par Delnu

Interneta vietni izstrādājusi sabiedriskā labuma biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”, starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International  Latvijas nodaļa. Delna tika izveidota 1998.gada 27.augustā.

Delnas vīzija

Atklāta, taisnīga un demokrātiska sabiedrība, kura ir brīva no korupcijas politikā, biznesā un savstarpējās attiecībās.

Delnas darbības mērķis

Veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu.

Delnas vērtības

Atklātība. Mēs strādājam atklāti un nodrošinām atklātību par organizācijas darbību.

Godīgums/ taisnīgums. Mums svarīga patiesība. Attiecībā pret kolēģiem, partneriem un sabiedrību rīkojamies godīgi, atbildīgi un ar cieņu.

Sadarbība. Mēs sadarbojamies ar līdzīgi domājošiem partneriem un ticam, ka sadarbībā ir spēks.

Atbildība. Uz mums var paļauties, jo par uzņemtajām saistībām un darbiem uzņemamies atbildību.

Drosme. Mēs nebaidāmies atklāti un stingri aizstāvēt savu viedokli.

Tiesiskums. Mēs rīkojamies saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem  un aizstāvam tiesiskumu ikvienā situācijā.

Nesavtīgums. Mēs  vēršamies pret korupciju nevis savu, bet kopīgu interešu vārdā, jo sabiedrība to uzskata par nozīmīgu kavēkli valsts attīstībai un labklājībai.

Neatkarība. Mēs nepakļaujamies ietekmei un sadarbojamies ar partneriem, kuri atbalsta un pārstāv līdzīgas Delnas vērtības

DEPUTATIUZDELNAS.LV

Mājas lapas Deputatiuzdelnas.lv galvenā misija ir veicināt pret korupciju neiecietīgu attieksmi, kā arī politiķu un vēlētāju atbildīgumu. Lai to sasniegtu, datu bāzei ir trīs galvenie mērķi:

Plašāk par Delnas darbību var uzzināt Delnas mājas lapā www.delna.lv, savukārt par mājas lapu Kandidatiuzdelnas.lv un tās mērķiem, saturu un izstrādes vadlīnijām sadaļā „Par datu bāzi”.

Delnas birojs atrodas Rīgā, Citadeles iela 8, Rīgā, LV-1010. E-pasts: kandidatiuzdelnas@delna.lv, ti@delna.lv, Tālrunis: 67285585, fakss: 67285584.

FINANSĒTĀJI

Projektu kandidatiuzdelnas.lv finansiāli atbalsta Atvērtās Sabiedrības fonds (Open Society Institute) sadarbībā ar Atvērtās Sabiedrības Iniciatīvu Eiropai (Open Society Initiative for Europe), sīkāk šeit.  

Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundation: http://www.opensocietyfoundations.org/

Projektu "Bringing Accountability to the National Parliament of Latvia" jeb Deputatiuzdelnas.lv finansiāli atbalsta globāla pretkorupcījas tīkla "Transparency International" Sekretariāts. 

KONTAKTI

Citadeles iela 8, Rīgā, LV-1010.
E-pasts: kandidatiuzdelnas@delna.lv
Tālrunis: 67285585, Fakss: 67285584

DELNA SOCIĀLAJOS TĪKLOS:

http://www.draugiem.lv/delna/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna
https://twitter.com/delna_lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 08.12.2015

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!