Sīkas blēdības

arhīvs

10.Saeimas deputātu kompensācijas un palīgi

Līdzīgi kā 9.Saeimā arī 10.Saeimā vairāki deputāti pievērsuši mediju uzmanību saistībā ar Saeimas kompensācijām un palīgu algošanu. Vairāki deputāti izmantoja iespēju iegūt Saeimas kompensācijas, kuru saņemšana līdz 2011.gadam nebija stingri reglamentēta, piemēram, saņemot dzīvojamo telpu īres kompensāciju, lai gan dzīvesvietu deklarējuši Kauguros, vai arī īrējot par ievērojami augstākām cenām nekā tās ir vidēji tirgū. Atšķirībā no 9.Saeimas, 10.Saeimā neviens deputāts par savu palīgu nav algojis radinieku, taču dažos gadījumos radinieki ir kļuvuši par deputātu frakcijas biedru palīgiem. Tikai Visvaldis Lācis, sākot darbu 10.Saeimā, bija par palīdzi nolīdzis savu meitu, taču sabiedrības un VL-TB/LNNK spiediena rezultātā līgumattiecības pārtrauca.

 
Atslēgas vārdi: deputāti, palīgi, kompensācijas, interešu konflikts
 
 
uz augšu
Deputātu kompensāciju sistēmas izmaiņas 2011.gadā
 
2010.gada nogalē tika pieņemts lēmums mainīt Saeimas deputātiem izmaksājamo kompensāciju sistēmu, atsakoties no atsevišķām kompensācijām par reprezentācijas, sakaru un transporta izdevumiem. Jaunā kārtība stājās spēkā 2011.gada 1.janvārī, līdz ar to 10.Saeimas deputāti pirmos divus mēnešus tomēr saņēma kompensācijas saskaņā ar iepriekšējo kārtību.
 
Kopš 2011.gada ārpus Rīgas dzīvojošiem - vienota kompensācija par telpu īri un transporta izdevumiem
 
No 2011.gada deputāti, kuri nedzīvo Rīgā, saņem apvienoto kompensāciju par transporta izdevumiem un telpu īri. Kompensācijas apjoma ierobežojumi noteikti atbilstoši deputāta dzīvesvietas attālumam no Rīgas. Lielākā kompensācija, ko var saņemt deputāti, kuri dzīvo 280km vai vēl tālāk no Rīgas, 2011.gada maijā bija Ls 471. Lai kompensāciju saņemtu, deputātiem jāuzrāda nepieciešamie pamatojuma dokumenti – īres līgumi, degvielas čeki.
 
Paredzētais kopējais kompensācijas apjoms par dzīvojamās telpas un transporta izdevumiem (Saeimas kārtības ruļļa 14.pants)
 
ATTĀLUMS NO RĪGAS NOTEIKTĀS KOMPENSĀCIJAS APJOMS MĒNESĪ, LVL (uz 2011.gada maiju)
Deputāts dzīvo Rīgā vai līdz 19 km ap Rīgu 71
20 – 39 km
 
122
40 – 69 km 339
70 – 99 km 358
100 – 129 km 372
130 – 159 km 391
160 – 189 km 405
190 – 219 km
424
 
220 – 249 km 443
250 – 279 km 457
280 un vairāk km 471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
uz augšu
 
Tagad transporta kompensācija - tikai uzrādot čekus
 
Saeimas deputātiem līdz 2011.gadam pienācās 46 latu transporta kompensācija, kas tika piešķirta ikvienam deputātam, kas to vēlējās, turklāt deputātiem nevajadzēja uzrādīt nekādus attaisnojošus dokumentus. Mediji pievērsa uzmanību tam, ka vairāki deputāti izmantoja iespēju saņemt transporta kompensāciju, neskatoties uz to, ka pašiem nav autovadītāja apliecības un auto. Piemēram, šādu kompensāciju saņēma deputāts Aleksejs Loskutovs (V), lai gan dzīvo Rīgas centrā un neizmanto automašīnu. Viņa apvienības biedre Dz.Hirša (V) 10.Saeimas darbības sākumā izmantoja iespēju pieprasīt transporta kompensāciju 46 latu apmērā, kā arī papildu kompensāciju ceļa izdevumiem 133 latu apmērā, lai gan neizmanto automašīnu. Viņa skaidroja, ka ir noslēgusi līgumu ar savu palīdzi. LNT raidījumam “Top 10” deputāte atzina, ka nav domājusi, cik pamatoti pretendē uz transporta kompensāciju, ja reiz ir bez autovadītājas tiesībām un viņai nav mašīnas. Līdzīgi bija rīkojies arī VL!-TB/LNNK deputāts J.Dombrava, pieprasot transporta kompensāciju 46 latu apmērā, kā arī papildu kompensāciju ceļa izdevumiem 133 latu apmērā. Viņš skaidroja, ka noslēdzis līgumu ar savu palīgu, kurš veicot arī šofera funkcijas. Deputāts savu rīcību pamatoja ar argumentu, ka tā ir ierasta prakse Saeimā un tā rīkojas arī citi kolēģi: "Es saprotu, ka šāda lieta ir akceptējama. Manuprāt, tas, ka man šobrīd nav tiesību un automašīnas, vienkārši izmantojot sava palīga mašīnu, ne ar ko būtiski neatšķiras no tā, vai man būtu sava mašīna personīgā, lai brauktu uz pasākumiem."
 
2011.gada sākumā Saeima pieņēma lēmumu, ka turpmāk 46 latu transporta kompensācija netiks maksāta. Tāpat tiks samazināta transporta kompensācija, kas tiek maksāta, iesniedzot degvielas čekus. Tiem, kas dzīvo Rīgā vai tās tuvumā, līdzšinējo 133 latu vietā tiks apmaksāts ne vairāk par 71 latu.
 
uz augšu
Dzīvokļa īres kompensācijas
 
2011.gada janvārī stājās spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un tie mainīja līdzšinējos Saeimas deputātu atalgojuma noteikšanas principus, atsakoties no vairākām kompensācijām un piemaksām. Tajā skaitā tika likvidētas telpu īres kompensācijas deputātiem, kuri dzīvo līdz 60 kilometriem no Rīgas.
 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2011.gada martā vērsa uzmanību uz to, ka vairāki 10.Saeimas deputāti savas darbības pirmajos divos mēnešos – 2010.gada novembrī un decembrī, ir pieprasījuši kompensācijas par dzīvojamo telpu īri par summām vidēji Ls 380 – 388, kas ir tuvu maksimālajai pieļaujamajai kompensācijai. Šādu summu deputātu pieprasījuši neskatoties uz to, ka atšķiras gan viņu īrēto dzīvokļu platība, gan ģeogrāfiskais izvietojums. KNAB norāda, ka Saeimas deputātu iesniegto dzīvojamo telpas īres līgumu kopijās norādītās summas ir būtiski lielākas par nekustamo īpašumu kompāniju sniegto informāciju par nekustamo īpašumu īres cenām dažādos Rīgas mikrorajonos. Saite uz lejuplādētu dokumentu par dzīvojamās telpas īres apjomiem no Pietiek.com
 
Piemēram, deputāts Visvaldis Lācis 10.Saeimas laikā par 32m² liela dzīvokļa īri Imantā saņēmis maksimālo kompensāciju – 388 latus, kas ir ievērojami vairāk par tirgus cenu. 2011.gada februārī, paaugstinoties maksimālajai kompensācijas summai, V.Lācis pieprasīja jau 405 latu lielu kompensāciju. Tā kā V.Lāča iesniegtajā dzīvokļa īres līgumā nekādi citi noteikumi, izņemot īres maksas paaugstināšanu, netika mainīti, Saeimas Saimnieciskā komisija pieprasīja V.Lācim paskaidrojumus. Taču pirms komisijas sēdes Lācis pie komisijas vērsās ar iesniegumu, norādot, ka lauž jauno īres līgumu un atsakās no papildus kompensācijas. 2011.gada 8.martā, dzīvokļa īres kompensācijas skandāla laikā, V.Lācis tika izslēgts no partijas „Visu Latvijai!”
 
Saskaņas centra deputāts Igors Meļņikovs, uzsākot darbu Saeimā, pieprasīja kompensāciju par dzīvojamo telpu īri Rīgā, lai gan viņam pieder privātmāja Jūrmalā – Kauguros. Deputāts portāla Pietiek.com žurnālistei A.Margēvičai apgalvoja, ka aizņemtības dēļ darba dienas beigās nespēj ar automašīnu aizbraukt uz mājām Kauguros. Vienlaikus I.Meļņikovs apgalvoja, ka plāno atteikties no dzīvokļa Rīgā, sākot ar 2011.gada janvāri, kad stāsies spēkā likuma grozījumi, kas viņam vairs neļaus pieprasīt kompensāciju par dzīvokļa īri Rīgā (kad likuma grozījumi, kas viņam vairs neļaus pieprasīt kompensāciju par dzīvokļa īri Rīgā, stājās spēkā). 
 
Saskaņas centra deputātam Mihailam Zemļinskim pieder pa dzīvoklim Rīgā un Jelgavā, turklāt viņš ir deklarējis dzīvesvietu Mārupē. Tomēr, uzsākot darbu 10. Saeimā, M.Zemļinskis pieprasīja kompensāciju par dzīvojamo telpu īri Rīgā. Deputāts portāla Pietiek.com žurnālistei A.Margēvičai skaidroja, ka dažādu iemeslu dēļ nevienā no šiem īpašumiem viņš nedzīvo, tādēļ ir nepieciešams īrēt dzīvokli Rīgā. Pierīgā deklarētais deputāts 2010.gada novembrī un decembrī tādējādi saņēma nedaudz vairāk kā 350 latu kompensāciju par dzīvokļa īri un 133-173 latu lielu kompensāciju par transportu. M.Zemļinskis šo iespēju gan varēja izmantot tikai pirmajos divos 10.Saeimas darbības mēnešos, jo vēlāk kompensāciju saņemšanas kārtība tika mainīta.
 
Saskaņas centra deputāts A.Holostovs, kurš iepriekš savu dzīvesvietu bija deklarējis Babītē, bet faktiski dzīvojis Rīgā, 2010.gada decembrī deklarēja dzīvesvietu sev piederošā dzīvoklī Skrudalienas pagastā, kas atrodas netālu no Latvijas robežas. Līdz ar to viņam bija tiesības pretendēt gan uz transporta kompensāciju, gan uz 300 latus lielu kompensāciju par dzīvokļa īri Rīgā. Deputāts jau bija iesniedzis Saeimas Saimnieciskajai komisijai dzīvokļa īres līgumu. Tomēr pēc tam, kad portāls Pietiek.com sāka interesēties par šo pēkšņo deklarētās dzīvesvietas maiņu, A.Holostovs savu iesniegumu atsauca. Viņš apgalvoja, ka iesniegums skaidrojams ar viņa palīga kļūdu, lai gan pirms tam žurnālistei bija apgalvojis, ka brīvdienas patiešām pavadot dzīvoklī Skrudalienā, bet Rīgā deklarēt savu dzīvesvietu viņam neesot iespējas. 
 
uz augšu
KNAB lūdz Saeimai izdot 9 Saeimas deputātus administratīvai sodīšanai
 
2011.gada maijā KNAB Saeimai lūdza izdot deviņus Saeimas deputātus administratīvai sodīšanai kompensāciju lietā. Lietas būtība saistīta ar vairākām pagājušā gada nogalē notikušajām jaunievēlētās Saeimas Saimnieciskās komisijas sēdēm, kad, lemjot par sakaru līdzekļu, dzīvokļa īres vai transporta izdevumu kompensācijām, komisijas deputāti lēmumu pieņēma, nobalsojot par sarakstu kopumā. Līdz ar to vairākos gadījumos komisijas locekļiem sanācis lemt arī par sevi, ko varēja novērst, balsojot par katru gadījumu atsevišķi un balsojumos par sevi deputātam nepiedaloties.
 
KNAB lūdza Saeimas atļauju pie administratīvās atbildības saukt Saimnieciskās komisijas priekšsēdētāju Ilzi Viņķeli (V), priekšsēdētājas biedru Aivaru Dronku (ZZS) un komisijas locekļus Klāvu Olšteinu (tobrīd V), Ingrīdu Circeni (V), Guntaru Galvanovski (V), Dmitriju Radionovu (SC), Andreju Klementjevu (SC), Igoru Zujevu (SC) un Vitautu Staņu (ZZS).
 
Deputāti žurnālistiem šo situāciju skaidroja dažādi. I.Viņķele (V) norādījusi, ka viņai nebija apzināta nodoma pārkāpt likumu, nebija iedomājusies par interešu konflikta novēršanas likuma normām šajā situācijā, pilnībā nožēlo izdarīto pārkāpumu. Līdzīgu paskaidrojumu un nožēlu sniedza arī I.Circene (V) un K.Olšteins (tobrīd V). A.Dronka (ZZS) norādīja, ka viņam paskaidrojumu neesot. A.Klementjevs (SC) uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu pēc KNAB aicinājuma nebija ieradies, bet vairāki deputāti solīja paskaidrojumus sniegt vēlāk, tāpēc tie Saeimas komisijā pieejamajos dokumentos nebija iekļauti. Savukārt V.Staņa (ZZS), kurš lēmumus par sevi pieņēmis trijās komisijas sēdēs 2010.gada decembrī, nepiekrita administratīvā pārkāpuma protokolā fiksētajam: "Atskatoties uz notikušo, izejot no veselā saprāta, uzskatu, ka, izskatot jautājumu pēc būtības, neesmu vainīgs, jo neesmu radījis kaitējumu Latvijas valstij."
 
uz augšu
Deputātu palīgi - radinieki tagad palīdz kolēģiem
 
9.Saeimas laikā 2008.gadā KNAB administratīvi sodīja 8 deputātus par savu radinieku nodarbināšanu palīgu amatos. Divi no tiem - Imants Kalniņš (TB/LNNK) un Staņislavs Šķesters (ZZS) savas dzīvesbiedres nodarbināja arī pēc soda saņemšanas. Deputāti mēģināja attaisnoties, ka likums nav pārkāpts, jo formāli darba līgums tiek slēgts ar Saeimas kanceleju, turklāt radinieku pieņemšana darbā bijusi izplatīta prakse arī iepriekšējo Saeimu laikā.
 
10.Saeimas deputāti šādā veidā vairs nenodarbināja savus radiniekus, līdz ar to no tieša interešu konflikta izvairījušies, taču vērojams, ka dažos gadījumos deputātu radinieki kļuva par palīgiem nevis pašiem deputātiem, bet viņu kolēģiem frakcijā. Piemēram, ZZS frakcijas deputāta Augusta Brigmaņa sieve Elita Brigmane bija palīdze ZZS frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram, bet Vitauta Staņas (ZZS) dēls Kristaps Staņa bija palīgs ZZS deputātam Laimim Šāvējam. Līdzīgi piemēri bija Vienotībā, kur S.Āboltiņas palīgs bija Vienotības deputāta A.Buiķa dēls Emīls Buiķis, bet deputāta E.Smiltēna palīdze bija aizsardzības ministra, Vienotības politiķa A.Pabrika meita Dita Pabrika. 
 
Savukārt Visvaldis Lācis, uzsākot pildīt 10.Saeimas deputāta pienākumus, par palīdzi bija nodarbinājis savu meitu Dz.Kriškāni. Taču, saskaroties ar sabiedrības un arī apvienības Visu Latvijai – TB/LNNK biedru kritiku, V.Lācis darba attiecības ar savu meitu pārtrauca un tas bija viens no iemesliem, kādēļ 2011.gada pavasarī tika izslēgts no Visu Latvijai/TBLNNK.
 
Radinieki Saeimas deputātu palīgu amatos
 
DEPUTĀTA VĀRDS, UZVĀRDS, FRAKCIJA PALĪGS
Visvaldis Lācis – pie frakcijām nepiederošais deputāts Uzsākot pildīt 10.Saeimas deputātu pienākumus – par palīdzi nodarbināja meitu Dz.Kriškāni. Pēc sabiedrības un apvienības kritikas- darba attiecības ar savu meitu pārtrauca. Šī fakta dēļ izslēgts no VL-TB/LNNK.
Solvita Āboltiņa, Vienotība Emīls Buiķis, deputāta  Andra Buiķa (Vienotība) dēls 
Edvards Smiltēns, Vienotība Dita Pabrika, partijas biedra A.Pabrika meita
Inese Laizāne, VL – TB/LNNK Antra Krastiņa, deputāta Dz.Rasnača sieva
Staņislavs Šķesters, ZZS Elita Brigmane, partijas biedra A.Brigmaņa sieva 
Laimis Šāvējs, ZZS Kristaps Staņa, partijas biedra Vitauta Staņas dēls
 
Avoti:
Deputāti bez vadītāja apliecības un auto prasa transporta izdevumu kompensāciju. LETA. 23.01.2011.
Deputātu radinieki palīgu un konsultantu amatos tiek iecelti arī šajā Saeimas sasaukumā. LETA. 07.11.2020.
Egle, I. Plaša profila palīgs deputātam. Diena. 20.11.2010.
Margēviča, A. Pēc Pietiek publikācijām Holostovs īres kompensāciju vairs neņems. Pietiek.com. 16.12.2010. 
Margēviča, A. Saskaņas centra deputātiem Mārupe un Jūrmala par tālu, lai nokļūtu Saeimā. Pietiek.com. 12.01.2011. 
Vilemsons, M. Saeimas deputātu atalgojums varētu samazināties par 100 latiem mēnesī. LETA. 24.11.2010.
Vilemsons, M. Saeimas komisija tuvāko nedēļu laikā vērtēs nepamatotu transporta kompensāciju pieprasīšanu. LETA. 24.01.2011.
Vilemsons, M. Lācis izstāšanos no "Visu Latvijai!" skaidro ar nesaskaņām par izteikumiem publiskajā telpā. LETA. 08.03.2011.
Vilemsons, M. Nacionālās apvienības Revīzijas komisija nesaskata pārkāpumus Iesalnieka rīcībā; Lāča darbību iesaka vērtēt partijai. LETA. 24.11.2010.
Vilemsons, M. Deputāta Lāča kolēģiem radušās aizdomas, ka viņš nepamatoti saņem dzīvokļa īres kompensāciju. LETA. 08.03.2011.
Vilemsons, M. Deputātam Lācim dzīvokļa īres kompensāciju neatņems. LETA. 23.03.2011.
Vilemsons, M. Deputāts Holostovs lielās dzīvokļa īres kompensācijas pieprasīšanu skaidro ar sava palīga kļūdu. LETA. 16.12.2010.
Vilemsons, M. papildināta - Komisijas vadītāja: Deputātam Holostovam vajadzētu atteikties no pieprasītās kompensācijas par dzīvokļa īri. LETA. 16.12.2010.
Zvirbulis, Ģ. Dzīvokļa skandāls liek pamest partiju. Latvijas Avīze. 09.03.2011.

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!