Partiju pārkāpumi vēlēšanās

arhīvs

9.Saeimas vēlēšanu rezultātu apstrīdēšana 2006.gadā

Drīz pēc 9.Saeimas vēlēšanām 2006.gadā četras Saeimā nepārstāvētas politiskās partijas LR Augstākajā tiesā (AT) apstrīdēja vēlēšanu rezultātus, jo uzskatīja, ka vēlēšanās pārkāpts brīvu un vienlīdzīgu vēlēšanu princips.

Galvenā sūdzība bija saistīta ar divu pirms 9.Saeimas vēlēšanām izveidotu nevalstisku organizāciju – Tautas partijai (TP) pietuvinātās „Sabiedrības par vārda brīvību” un Latvijas pirmajai partijai/Latvijas ceļam (LPP/LC) pietuvinātās „Pa saulei” īstenotajām tā sauktajām pozitīvisma kampaņām. Šīs organizācijas savā vārdā izvietoja attiecīgās partijas reklamējošus klipus, tādējādi apejot partijām uzliktos priekšvēlēšanu aģitācijas un ziedojumu apmēra ierobežojumus.

AT vēlēšanu rezultātus neatcēla. Taču gan AT, gan vēlāk arī KNAB lēma, ka abu organizāciju izdevumi ir uzskatāmi par attiecīgo partiju izdevumiem, un pārtērētā summa jāatmaksā valsts budžetā. TP par partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem pirms 9.Saeimas vēlēšanām valsts budžetā jāatmaksā 1 027 366,67 LVL, bet LPP/LC aptuveni 528 870 LVL. Tautas partijas apstrīdēto lēmumu Administratīvā rajona tiesa 2009.gada novembrī atstāja spēkā, bet TP to atkal pārsūdzēja. AT Senāts lietu skatīs 2011.gada 24.augustā. Arī LPP/LC turpina tiesāšanos, partija KNAB lēmumu ir pārsūdzējusi otrajā instancē un Administratīvā apgabaltiesa lietu skatīs jau pēc 11.Saeimas vēlēšanām - 2012.gada 22.februārī.

Atslēgas vārdi: TP, LPP/LC, pozitīvisma kampaņa, Liepnieks, Stendzenieks, Augstākā tiesa, 9.Saeimas vēlēšanas, tiesiskums


TP un LPP/LC iedragā vienlīdzīgus spēles noteikumus pirms vēlēšanām

Priekšvēlēšanu periodā divas jaunizveidotas nevalstiskās organizācijas – biedrība „Sabiedrība par vārda brīvību” (SVB) un nodibinājums „Pa saulei” plašsaziņas līdzekļos izvietoja priekšvēlēšanu reklāmas, kurās atbalstīja šīm organizācijām pietuvinātās politiskās partijas. Tobrīdējā TP vēlēšanu kampaņas organizētāja Jurģa Liepnieka un viņa sadarbības partnera Kaspara Rolšteina izveidotā SVB veidoja TP atbalstošus TV un radio reklāmas rullīšus, savukārt LPP/LC reklāmista Ē.Stendzenieka dibinātā „Pa saulei” - LPP/LC. Minētās organizācijas izvērsa dārgas kampaņas, kurām bija ziedojuši gan paši organizāciju veidotāji, gan tām pietuvināto partiju biedri, juridiskās personas. Tādā veidā gan TP, gan LPP/LC apgāja partiju finansēšanas ierobežojumus, kas šīm divām partijām radīja ievērojamas priekšrocības, salīdzinot ar citām partijām. Kā tolaik atzina partiju finanšu eksperti, tad SVB kampaņa bija izšķiroša TP uzvarai vēlēšanās, bet „Pa saulei” reklāma nodrošināja LPP/LC iekļūšanu Saeimā. Šis bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ partija “Jaunie demokrāti” apstrīdēja vēlēšanu rezultātus. Sūdzības iesniedza arī trīs citas partijas: “Sociālā taisnīguma partija”, “Tēvzemes savienība” un partija “Mūsu zeme”, kuras apstrīdēja vēlēšanās noteiktās 5% barjeras atbilstību Satversmei.

Augstākā tiesa: vēlēšanas likumīgas, bet TP un LPP/LC pārkāpušas noteikumus

2006. gada 3. Novembrī AT Senāts noraidīja iesniegtās sūdzības par 9. Saeimas vēlēšanu rezultātiem un tos neatcēla. Tiesa konstatēja, ka 9. Saeimas vēlēšanās ir pieļauti pārkāpumi, taču tie nav noveduši pie tik būtiska vēlētāju gribas izkropļojuma, lai rīkotu atkārtotas vēlēšanas. Senāts atzina, ka vēlētājiem priekšvēlēšanu laikā bijusi iespēja veidot savu politisko gribu, jo bijusi pieejama informācija par politisko organizāciju iespējamiem finanšu pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā.Senāts atzina, ka 9. Saeimas vēlēšanu norisē netika pārkāpti brīvu un vienlīdzīgu vēlēšanu principi.

Taču AT secināja, ka Tautas partijai un SVB ir cieša saikne. Viens no SVB dibinātājiem un biedriem ir J.Liepnieks. Šī biedrība līdz 2006.gada 1.novembrim saņēmusi ziedojumos 156 000 LVL no AS “Latvijas kuģniecība”, 330 000 LVL no TP biedra A.Šķēles, 80 000 LVL no TP biedra J.Liepnieka. Ņemot vērā to, ka šīs biedrības dibinātāji un lielākie ziedotāji ir no TP un partija publiski no biedrības kampaņas nenorobežojas, tad AT secināja, ka biedrībai ir tieša saikne ar TP 9.Saeimas priekšvēlēšanu kampaņu.

Līdzīgi secinājumi tika izdarīti par nodibinājuma „Pa saulei” un LPP/LC reklāmas kampaņu. Nodibinājuma „Pa saulei” amatpersona ir Ē.Stendzenieks, kurš vienlaikus ir arī reklāmas aģentūras “ZOOM” (šobrīd “!MOOZ”) radošais direktors, kas veido LPP/LC priekšvēlēšanu kampaņu.

2008.gadā KNAB lēma, ka minēto organizāciju izdevumi uzskatāmi par politisko partiju izdevumiem un pārtērētā summa jāatmaksā valsts budžetā. Tautas partijai jāatmaksā 1 027 366,67 LVL, bet LPP/LC 528 870 LVL. Abas partijas KNAB lēmumus ir pārsūdzējušas. Tautas partijas lietā AT Senāts kasācijas sūdzību izskatīs 2011.gada 24.augustā, bet LPP/LC lietu Administratīvā apgabaltiesa skatīs pēc 11.Saeimas vēlēšanām - 2012.gada 22.februārī. 

 

Rezultāts

AT secinājums bija būtisks atspaids KNAB, lai lemtu par to, kā vērtēt minētās pozitīvisma kampaņas, jo Augstākajai tiesai bija jāizstrādā principi par to, kā vērtēt trešo personu aģitāciju. AT uzskatīja, ka trešās personas priekšvēlēšanu izdevumi ir ieskaitāmi partijas priekšvēlēšanu tēriņu limitā, ja konstatējams, ka starp trešo personu un partiju pastāv tieša saikne, piemēram, trešās personas dibinātāji un ziedotāji ir tieši saistīti ar kādu politisko partiju (ir tās biedri, kampaņas veidotāji), kā arī, ja partija nenorobežojas no priekšvēlēšanu aģitācijas, ko veikusi trešā persona. AT šo tiešo saikni konstatēja, taču to neuzskatīja par pietiekamu pamatu vēlēšanu rezultātu atcelšanai. Vēlāk KNAB uzliktie sodi TP un LPP/LC liecina, ka partiju pārtērēto līdzekļu apjoms bija milzīgs, kas rada pamatu apšaubīt 9.Saeimas vēlēšanu tiesiskumu. 

Pēc 9.Saeimas vēlēšanām būtiski tika uzlabots trešo personu aģitācijas regulējums likumā.

 

Resursi internetā:

Retrospekcija: 9.Saeimas pozitīvisma kampaņas smagā piezemēšanās
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada 3. novembra spriedums Lietā Nr. SA – 5/2006

Avoti: LETA, KNAB, Diena, AT spriedums, Politika.lv

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!