Saeimas vēlēšanu arhīvs

Vienoti Latvijai Saeimas vēlēšanas

Partija „Vienoti Latvijai” dibināta 2011.gadā Rēzeknē, kad tās valdes priekšsēdētājs bija Rihards Melnis, vietnieks - Andris Meiers, bet valdes locekļi - Gunārs Spradzenko, Ilga Karpova un Nataļja Medne. Kopš 2013.gada decembra partijai pievienojās Ainārs Šlesers, kurš tika ievēlēts par partijas priekšsēdētāju. Partijas deputātu kandidātu līderu vidū ir Ivars Godmanis, Aigars Kalvītis, Jānis Straume, Edgars Zalāns un Jānis Jurkāns.

Mājas lapa: www.vienotilatvijai.lv


VL Saeimā

Partija dibināta nesen, tapēc 11. Saeimas vēlēšanās tā nav kandidējusi, kā arī tās pašreizējie deputātu kandidāti nav darbojušies 11. Saeimā, tomēr tās pārstāvji ir strādājuši iepriekšējo Saeimas sasaukumu laikā – Ainārs Šlesers, Ivars Godmanis un Jānis Jurkāns kā LPP/LC pārstāvji, savukārt Aigars Kalvītis un Edgars Zalāns Tautas partijas sastāvā, bet Jānis Straume - TB/LNNK.

VL pašvaldībās

Laikā, kad partijai vēl nebija pievienojies tās pašreizējais līderis Ainārs Šlesers, „Vienoti Latvijai” pārstāvji 2013.gada pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti 8 pašvaldībās Latvijā – Dagdas novads (2 vietas), Ilūkstes novads (2 vietas), Kārsavas novads (1 vieta), Madonas novads (1 vieta), Rēzekne (1 vieta), Ropažu novads (1 vieta), Viļakas novads (3 vietas), Viļānu novads (2 vietas).

VL Eiropas Parlamentā

Partija nav piedalījusies Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tomēr tās pārstāvis Ivars Godmanis 2009.gadā tika ievēlēts Eiropas Parlamentā no LPP/LC saraksta, taču šī gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās atkārtoti nestartēja.

PARTIJAS KANDIDĀTI. Šajā datu bāzē ir apkopota informācija par 19 partijas saraksta līderiem 12. Saeimas vēlēšanās - pirmajiem 5 Rīgas un Vidzemes reģionā, pirmajiem 3 Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā. 

Priekšvēlēšanu solījumu kopsavilkums:

Partijas programmas ilustratīvs atspoguļojums (infografika)

Lūdzu, uzgaidi vai "atsvaidzini" lapu (nospied uz klaviatūras F5), ja tā vēl nav ielādējusies.  Ja dati vēl nav ielādējušies, lūdzam skatīt infografiku kā failu šeit.

 

VL Solījumi | Create Infographics

 

 

10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai

(Delnas un PROVIDUS izveidotais darbu saraksts 12.Saeimai)

 

Partija pagaidām nav paudusi savu nostāju

 

1.solis

Plašāka informācijas pieejamība un lēmumu atklātība

Apņemšanās Partijas pozīcija
1.1. Pienākums jaunu likumprojektu vai politikas dokumentu izstrādātājiem (t.sk. arī Saeimā)  atklāt lobētājus – indivīdus vai organizācijas, kas palīdzējušas šos dokumentus izstrādāt  
1.2. Plašāka pieeja valsts pārvaldes rīcībā esošo datu klāstam (bez maksas un formā, ko datorā var automatizēti apstrādāt)  
1.3. Publiskā sektora noslēgto līgumu publicēšana internetā kā priekšnoteikums tam, lai tie stātos spēkā  
1.4 Valsts budžeta analīzes un budžeta atspoguļošanas rīks, kas bez maksas pieejams internetā un kas ļauj Latvijas iedzīvotājiem saprast, kādiem mērķiem tiek tērēti valsts resursi  
1.5. Iestāžu mājas lapās – saraksts ar to informāciju, kurai iestāde ir noteikusi ierobežotas pieejamības statusu.  
1.6. Valsts pārvaldē kādai iestādei noteikta atbildība rūpēties par informācijas atklātību – šajā iestādē varētu apstrīdēt nepamatotus informācijas izsniegšanas atteikumus  
1.7. Tiesas spriedumos par korupcijas jautājumiem vairs netiek slēpti (anonimizēti) notiesāto personu vārdi  
1.8. Plašāka Saeimas informācijas pieejamība: piemēram, publiski pieejama informācija par izsniegtajām caurlaidēm, standartizēti un publiskoti Saeimas komisiju un apakškomisiju sēžu protokoli  
1.9. atklātas valsts prezidenta vēlēšanas  

2.solis

Mazāka naudas vara politikā

Apņemšanās Partijas pozīcija
2.1. Pārskatīt valsts finansējuma apmēru Latvijas partijām tā, lai ļautu partijām kvalitatīvi veikt savas funkcijas un nebūt atkarīgām no privātiem ziedojumiem  
2.2. Turpināt samazināt no privātpersonām atļautu ziedojumu limitu politiskajām partijām vai atļauto ziedojumu limitu piesaistīt ziedotāja legāli gūtajiem ienākumiem (piemēram, drīkst ziedot ne vairāk kā 10% no saviem gada laikā legāli gūtajiem ienākumiem)  

3.solis

Publiskā sektora ētikas regulējums

Apņemšanās Partijas pozīcija
3.1. Ministru Kabineta ētikas kodekss, kur tiktu risinātas arī problēmsituācijas kontekstā ar ierēdņu un politiķu mijiedarbību (it sevišķi priekšvēlēšanu kampaņu kontekstā)  
3.2. Valsts pārvaldes darbinieku (t.sk. arī pašvaldībās) kopīgs ētikas kodekss, kurā tiktu paredzētas arī efektīvas ētikas problēmu risināšanas procedūras  

4.solis

Pārdomātāka, konsekventāka valsts personālpolitika

Apņemšanās Partijas pozīcija
4.1. Atklāta, taisnīga, pārdomāta personālatlase valsts pārvaldē (t.sk. pašvaldībās)  
 4.2. Informācija par vakancēm valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos obligāti parādās šo iestāžu mājas lapās, kā arī centralizētā resursā  
 4.3. Profesionāls to kandidātu kvalifikācijas izvērtējums, kas tiek virzīti augstiem pārvaldes un tiesu varas amatiem ar Saeimas balsojumu  

5.solis

Valsts iepirkumu sistēmas uzlabojumi

Apņemšanās Partijas pozīcija
5.1. Izmaiņas likumos, kas samazina iespējas iepirkumus piemērot viena pretendenta vajadzībām vai, slēdzot līgumu, mainīt sākotnējā iepirkuma nosacījumus  
 5.2. Publiskajos iepirkumos rast iespēju iekļaut pretendentam kritērijus, kas pierāda, ka uzņēmums neatbalsta ēnu ekonomiku, ir korporatīvi sociāli atbildīgs (ilgtspējīgs) - ievēro cilvēktiesības, nekaitē videi, ieviesis pretkorupcijas pasākumus, u.c.  

6.solis

Novērstas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības problēmas

Apņemšanās Partijas pozīcija
6.1. Profesionāli atlases kritēriji valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību (t.i. to meitasuzņēmumu) valdēs un padomēs  
6.2. Atklāta, pārdomāta, skaidros kritērijos balstīta valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedošanas politika  
6.3. Papildus pilnvaras Konkurences padomei  iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmumi  kropļo konkurenci  
6.4. Ieviest atklātu, caurspīdīgu un atbildīgu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību atskaitīšanās praksi, kas balstīta uz korporatīvās pārvaldības un korporatīvās sociālās atbildības principiem (t.sk par pretkorupcijas pasākumiem)  

7.solis

Darbotiesspējīgi institucionāli risinājumi cīņai ar korupciju

Apņemšanās Partijas pozīcija
7.1. Labi pārvaldītas, uz izcilību orientētas iestādes, kas cīnās ar publiskā un privātā sektora korupciju  
7.2. Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros iestādēm noteikts juridisks pienākums izvērtēt savus korupcijas riskus un īstenot risku samazināšanas pasākumus  

8.solis

Atbalsts kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā, kā arī atbalsts sabiedriskajai kontrolei pār publisko sektoru

Apņemšanās Partijas pozīcija
8.1. Pierādījumos un kvalitatīvā analīzē balstīta lēmumu pieņemšana (t.sk. Saeimā)  
8.2. Pirms nozīmīgu reformu uzsākšanas tiek publiskoti diskusiju (sabiedrisko konsultāciju) dokumenti, kur iezīmētas pārmaiņu iespējas un konkrēti jautājumi, par kuriem amatpersonas vēlētos konsultēties ar sabiedrību  
 8.3. Publiskā sektora darbiniekiem reālas iespējas un pienākums pastāvīgi atjaunot savas zināšanas (t.sk. Saeimas un pašvaldību deputātiem)  
 8.4. Pārdomāta, konkurētspējīga publiskā sektora atalgojuma politika  
8.5. Saeimas kancelejas darbības lietderības audits  
8.6.  Ilgtermiņa atbalsts Latvijas sabiedriskajiem medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī sabiedriskajām organizācijām  
8.7. Pašvaldību iedzīvotājiem pieejami pašvaldību līmeņa referendumi  
8.8. Ērtas un internetā balstītas parakstu vākšanas iespējas pilsoņu likumdošanas iniciatīvām referendumu ierosināšanai  

9.solis

Efektīvāka,  godīgāka, profesionālāka tiesu vara

Apņemšanās Partijas pozīcija
9.1. Personām nodrošināta plašāka pieeja valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai  
9.2. Tiesu varai sava rezultatīvo rādītāju sistēma, kas ļauj kontrolēt darba efektivitāti  
9.3.Paplašinātas tiesnešu, tiesnešu palīgu un citu tiesu sistēmas darbinieku  iespējas celt savu kvalifikāciju  
 9.4. Pabeigta tiesu namu reforma, kas ļauj pārdalīt lietas no vairāk noslogotajām tiesām uz mazāk noslogotajām tiesām  
 9.5. Uzlabota tiesu darba administrēšana  - izvērtēts un nepieciešamības gadījumā pārskatīts tiesnešu, tiesnešu palīgu, administratīvā personāla darba apjoms, funkcijas  un atalgojuma adekvātums  
 9.6. Lai samazinātu tiesvedību skaitu, palielinātas tiesiskās drošības prasības tiesiskiem darījumiem (piemēram, plašāk izmantoti  notariālie akti)  
9.7.   Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas administratoriem  

10.solis

Trauksmes cēlēju (ziņotāju par likumpārkāpumiem) aizsardzība

Apņemšanās Partijas pozīcija
10.1. Īpašs, ar likumu noteikts trauksmes cēlēja statuss un tiesiskā aizsardzība  
10.2. Nozīmīgākas konfidencialitātes garantijas trauksmes cēlējiem  
10.3. Lielāka aizsardzība gan pret sankcijām no pašreizējā darba devēja, gan pret grūtībām citu darbu meklējumos  
10.4. Ja trauksmes cēlāja sniegtās informācijas rezultātā gūts nozīmīgs labums sabiedrībai, trauksmes cēlējam jāizmaksā atlīdzība  
10.5. Īpaša aizsardzība tajos sektoros, kur likumpārkāpumu sekas var būt īpaši nozīmīgas (piemēram, būvniecībā vai citos ekonomiskā un cilvēkdrošības paaugstināta riska jomās)  
10.6. Trauksmes celšanas mehānismu izveidošana iestādēs (gan publiskajā, gan privātajā sektorā)  

 

Vārds, Uzvārds, Dzimšanas dati Nodarbošanās / Ienākumu avots / Saistība ar politisko partiju Uzvaras iepirkumos kopš 2012.gada
Aigars Kalvītis, 27.06.66. Bijušais politiķis, ministru prezidents, 2009.gadā ievēlēts par Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" valdes priekšsēdētāju, 2008.gadā ievēlēts alkoholisko dzērienu ražotāja AS "Latvijas Balzams" padomes priekšsēdētāja amatā  
Ēriks Stendzenieks, 27.04.67. Padomes loceklis SIA "ZELTA ĀMURS" - reklāma; Valdes priekšsēdētājs SIA "MOOZ!" - reklāma.  
Ivars Godmanis, 27.11.51. Bijušais politiķis, bijušais Eiropas Parlamenta deputāts.  
Jānis Maršāns , 04.11.70.    
Normunds Aizkalns, 04.02.65. Valdes priekšsēdētājs SIA "BRASLAS HES"; Valdes loceklis AS "LEKO" - Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās, Elektroenerģijas ražošana, SIA "ANNENIEKU ŪDENS DZIRNAVAS", SIA "FIDES DS", SIA "CIRĪŠU HES", SIA "DOBELES HES", SIA "AIZKALNS" SIA "FIDES DS" 2x uzvara iepirkumos
Viesturs Koziols, 24.08.63. Valdes loceklis SIA "One Day Events", SIA VIPINWEST - nekustamie īpašumi, SIA "ŽURNĀLS"; Valdes priekšsēdētājs SIA "LAIF Holding"; SIA  "REAL PARTNERS", SIA "Fotostudija Imagine", SIA "Waterhouse management", SIA "WEB Projekti", SIA "INVESTĪCIJU MĒRĶPROJEKTI", SIA "Jaunā skola", SIA  "One Day Events", SIA  "Sorento", SIA  "Brandbooster Latvia", SIA TRITAN REAL, SIA TRITAN, SIA "Jaunattīstības projekti", SIA "JŪRAS BĒRZI", SIA  "JŪRAS MALA", SIA "Digitālais parks", SIA "EKKORN", SIA  "Sudrabi 25", SIA "SELGAS PARKS", SIA  "AVANTIS PROMO"  
Vadims Jerošenko, 23.10.73.    
Diāna Zalāne, 08.08.70. Valdes loceklis SIA "PROJEKTI UN VADĪBA", SIA "Diānas Zalānes projektu birojs"  
Edgars Kārklis, 12.08.67. Valdes loceklis SIA "BRASLAS HES", SIA  "COLD STORAGE RIGA", SIA "AUKSTUMPOLS", "AGRO CENTRS"; Valdes priekšsēdētājs SIA "K8", AS "LEKO"  
Margarita Brikmane, 18.10.45. Padomes loceklis AS  "Biroju sistēmas"; Valdes loceklis AS  "Rīgas starptautiskā autoosta"  
Zinta Zālīte-Rukmane, 16.07.69.  Administratore AS "TERMINĀLS ANDREJSALA", SIA "UNIROR", SIA "VIVAGRO"  
Agnis Miķelsons, 25.11.49. Valdes loceklis SIA "RLDT", SIA "PAMATS ĪPAŠUMI", SIA  "Konsultāciju sabiedrība "Miķelsons & Partneri", "SOMU CELTNIEKS", AS "Biroju sistēmas", SIA "QRM", SIA "MŪSU NAMI", SIA "Šķēdes pils", SIA "Jūsu nami", SIA "HFC-1", SIA "Kuldīgas IP"  
Andris Deniņš, 23.07.57. Valdes priekšsēdētājs SIA "Auditorfirma BDO Invest Rīga"; Padomes priekšsēdētāja vientieks AS "VEF"  
Jānis Straume, 27.08.62. Bijušais politiķis, bijušais Saeimas priekšsēdētājs.  
Ivo Baumanis, 26.11.69. Valdes loceklis SIA  "Latviešu radio", SIA "Radio serviss", SIA "Jumprava Koncerti"; Valdes priekšsēdētājs "SUPER FM infrastruktūra"  
Edmunds Kaševskis, 11.04.55. Valdes loceklis bezpeļņas organizācija dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Konstantīna Čakstes nams"; Valdes priekšsēdētājs SIA "EK Promotion"  
Ģertrūde Deniņa, 26.12.56. Valdes loceklis SIA  Ģertrūdes Deniņas zvērinātu revidentu birojs "Baltaudits", SIA  "D & D Consulting", AS "BDO"  
Krists Leiškalns, 06.03.75. Valdes loceklis SIA "E 79"  
Lotars Lodziņš, 21.08.73.    
Felikss Nežberts, 30.01.71    

Datu avots: Lursoft datu bāzes, www.lursoft.lv

Šajā lapā pieejama statistika par partijas kandidātu skaitu, dzimumu, vecumu, izglītību, tautību, ģimenes stāvokli, nodarbošanos, kas apkopota infografikā. Ja dati lejupielādējas lēnu, lūgums, uzgaidīt vai skatīt tos failā šeit.

 

VL kandidāti Vecums Izglītība Tautība ģimenes stāvoklis Nodarbošanās | Create Infographics
Rīga Vidzeme Latgale Kurzeme Zemgale
Ainārs Šlesers Ivars Godmanis Jānis Jurkāns Jānis Straume Aigars Kalvītis
Vadims Jerošenko Ivars Kalvišķis Oskars Juhnevičs Dzintra Mirdza Reisa Edgars Zalāns
Mareks Zeltiņš Gunārs Dāboliņš Jānis Jukna Nauris Rolavs Vinets Veldre
Tatjana Volkova Artis Brūvers Gunārs Spradzenko Jānis Kazāks Guntis Gelpers
Andris Deniņš Andis Adats Jeļena Kuranova Inese Grigoruka Arvīds Zvirbulis
Irina Pētersone Raivis Ūzuls Vjačeslavs Dubovskis Mihails Pietkevičs Arnis Krauklis
Edmunds Kaševskis Ainars Melders Andrejs Naglis Zane Ģierte Udo Pērsis
Jevgenija Stalidzāne Ernests Lībietis Jevdokija Šlivka Artūrs Marauskis Ainārs Arnītis
Raimonds Vilde Jānis Grigaļūns Anita Kokoreviča Jānis Riežnieks Imants Silavs
Dace Vītola Andrejs Artjomovs Ligita Maģiča Andulis Vitte Gaida Avotiņa
Andris Pudāns Kristīne Sokolovska Andrejs Stremjanovs Jekaterina Pūrīte Zigurds Rancāns
Agita Roziņa Ivars Ķezbers Tatjana Kokina Aleksandrs Bogdanovs Raimonds Šteinerts
Gundega Jaunbērziņa-Beitika Ineta Muižniece Vladimirs Afanasjevs Jānis Ratnieks Juris Lazdāns
Lauris Grīns Daiga Vītola Iveta Raimo Eduards Rubīns Aldis Žaludka
Rihards Zariņš Edijs Kriķis Vahtangs Luašvili   Pēteris Goba
Žaneta Abramsone Evija Krilova Karīna Juhņeviča   Lelde Sutena
Aigars Zariņš Dace Smeltere      
Aleksandrs Beļevičs Kaspars Sīlis      
Edgars Kažoks Lilita Siliņa      
Vitālijs Zaharovs Uvis Avens      
Irēna Putiķe Guntars Valants      
Marija Aļbinoviča Ilgvars Muzikants      
Aleksandrs Vasiļjevs Ēriks Flaumanis      
Česlavs Kaševskis Oļegs Vasiļonoks      
Viktorija Čerenkova Reinholds Pelše      
Pāvels Zaicevs Krists Leiškalns      
Veronika Burova        
Ilona Lejniece        
Valērijs Osipovs        
Viktors Ozerskis        
Nils Žuravļovs        
Vadims Maļinovskis        
Ģirts Freimanis        
Ivars Gulbis        
         

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.12.2014

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!