Saeimas vēlēšanu arhīvs

Latvijas Krievu Savienība (PCTVL) Saeimas vēlēšanas

2014.gada 18.janvārī partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” (PCTVL) kongresā apstiprināts partijas jaunais nosaukums "Latvijas Krievu savienība" (LKS).

Partiju apvienība PCTVL tika izveidota 1998.gadā, apvienojoties trijiem politiskajiem spēkiem - partijām „Līdztiesība” (zināma arī kā „Kustība par sociālo taisnīgumu un līdztiesību), „Tautas Saskaņas partija” un „Latvijas Sociālistiskā partija”. Nedaudz vēlāk partijai pievienojās arī „Krievu partija”, taču 2000.gadā no PCTVL izstājās. Savukārt partijas „Tautas Saskaņas partija” un „Latvijas sociālistiskā partija” no partiju apvienības PCTVL izstājās 2003.gadā.

2003.gadā partiju apvienībā bija palikusi tikai viena partija un apvienībai draudēja likvidācija, kas nenotika, jo no „Tautas Saskaņas partijas” un „Latvijas Sociālistiskās partijas” aizgājušie biedri izveidoja jaunu partiju „Brīva izvēle tautu Eiropā” (BITE, ZaPČEL) ar līderiem Jakovu Plineru un Nikolaju Kabanovu priekšgalā. Partija pievienojās apvienībai PCTVL.

2003.gada novembrī abu partiju vadība pieņēma lēmumu par partiju "Līdztiesība" un "BITE" darbības iesaldēšanu. Visa turpmākā darba organizēšanu notika apvienības PCTVL ietvaros.

Mājas lapa: www.pctvl.lv

LKS VADĪBA

Latvijas Krievu savienības līdzpriekšsēdētāji ir Miroslavs Mitrofanovs, Jakovs Pliners, Tatjana Ždanoka.

Latvijas Krievu savienības valdes locekļi: Jurijs Petropavlovskis, Aleksandrs Malnačs, Aleksandrs Livčaks, Vladimirs Buzajevs, Aleksandrs Kuzmins,Viktors Dergunovs, Ilga Oziša, Aleksandrs Prutkovs, GagiksSarkisjans, Natālija Jolkina, Vladislavs Rafaļskis,  Aleksandrs Fiļejs,  Elīna Čujanova, DenissGorba, JevgēnijsDrobots, Sergejs Solovjovs, Ludmila Rodionova, Dmitrijs Žiļins, Andris Tolmačovs, AidinsAskerovs, Aleksandrs Gamaļejevs, Anatolijs Pušņakovs, Valerijs Orlovs, Ludmila Ušakova.

LKS SAEIMĀ

Partija (PCTVL) kandidēja gan 10., gan 11. Saeimas vēlēšanās, taču nepārvarēja 5% barjeru, kas liedza iespēju iekļūt Saeimā.

LKS PAŠVALDĪBĀS

Partija (PCTVL) 2013.gada pašvaldību vēlēšanās kandidēja Jēkabpils pilsētā, Olaines novadā, Aizkraukles novadā un Salaspils novadā, bet netika ievēlēta nevienā no šīm pašvaldībām.

Partijas (PCTVL) pārstāvji 2009.gada pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti 6 pašvaldībās: Olaines novadā (Andris Tolmačovs), Salaspils novadā (Aleksandrs Prutkovs), Līvānu novadā (Ašots Mamikonjans), Viļānu novadā (Ivans Popovs), Jelgavas pilsētā (Maksims Galkins) un Jēkabpils pilsētā (Nataļja Čehova).

LKS EIROPAS PARLAMENTĀ

2004., 2009. un 2014.gadā Eiropas Parlamenta vēlēšanās no partijas (PCTVL) tika ievēlēta Tatjana Ždanoka

PCTVL PIKETS KRIMAS ATBALSTAM, AIZSTĀVOT KRIEVU VALODU

2013.gada 10.martā partijas (PCTVL) aktīvisti rīkoja piketu Rīgas centrā "Krimas atbalstam, lai solidarizētos ar Krimas tautu" un pulcēja apmēram 200 cilvēkus. Piketā tika izmantoti Krievijas karogi un plakāti krievu un angļu valodā ar saukļiem "Garantijas krievu valodai no Ukrainas līdz Rīgai. Brīvību Krimai!", "Krimas tautai ir tiesības izlemt savu likteni" un "Pašnoteikšanos Katalonijai, Skotijai un Krimai" .

PARTIJAS KANDIDĀTI. Šajā datu bāzē ir apkopota informācija par 19 partijas saraksta līderiem 12. Saeimas vēlēšanās - pirmajiem 5 Rīgas un Vidzemes reģionā, pirmajiem 3 Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā. 

Priekšvēlēšanu solījumu kopsavilkums:

Partijas programmas ilustratīvs atspoguļojums (infografika)

 Lūdzu, uzgaidi vai "atsvaidzini" lapu (nospied uz klaviatūras F5), ja tā vēl nav ielādējusies. Ja dati vēl nav ielādējušies, lūdzam skatīt infografiku kā failu šeit.

LKS Solījumi | Create Infographics

 

10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai

(Delnas un PROVIDUS izveidotais darbu saraksts 12.Saeimai)

Partija pagaidām nav paudusi savu nostāju

1.solis

Plašāka informācijas pieejamība un lēmumu atklātība

Apņemšanās Partijas pozīcija
1.1. Pienākums jaunu likumprojektu vai politikas dokumentu izstrādātājiem (t.sk. arī Saeimā)  atklāt lobētājus – indivīdus vai organizācijas, kas palīdzējušas šos dokumentus izstrādāt  
1.2. Plašāka pieeja valsts pārvaldes rīcībā esošo datu klāstam (bez maksas un formā, ko datorā var automatizēti apstrādāt)  
1.3. Publiskā sektora noslēgto līgumu publicēšana internetā kā priekšnoteikums tam, lai tie stātos spēkā  
1.4 Valsts budžeta analīzes un budžeta atspoguļošanas rīks, kas bez maksas pieejams internetā un kas ļauj Latvijas iedzīvotājiem saprast, kādiem mērķiem tiek tērēti valsts resursi  
1.5. Iestāžu mājas lapās – saraksts ar to informāciju, kurai iestāde ir noteikusi ierobežotas pieejamības statusu.  
1.6. Valsts pārvaldē kādai iestādei noteikta atbildība rūpēties par informācijas atklātību – šajā iestādē varētu apstrīdēt nepamatotus informācijas izsniegšanas atteikumus  
1.7. Tiesas spriedumos par korupcijas jautājumiem vairs netiek slēpti (anonimizēti) notiesāto personu vārdi  
1.8. Plašāka Saeimas informācijas pieejamība: piemēram, publiski pieejama informācija par izsniegtajām caurlaidēm, standartizēti un publiskoti Saeimas komisiju un apakškomisiju sēžu protokoli  
1.9. atklātas valsts prezidenta vēlēšanas  

2.solis

Mazāka naudas vara politikā

Apņemšanās Partijas pozīcija
2.1. Pārskatīt valsts finansējuma apmēru Latvijas partijām tā, lai ļautu partijām kvalitatīvi veikt savas funkcijas un nebūt atkarīgām no privātiem ziedojumiem  
2.2. Turpināt samazināt no privātpersonām atļautu ziedojumu limitu politiskajām partijām vai atļauto ziedojumu limitu piesaistīt ziedotāja legāli gūtajiem ienākumiem (piemēram, drīkst ziedot ne vairāk kā 10% no saviem gada laikā legāli gūtajiem ienākumiem)  

3.solis

Publiskā sektora ētikas regulējums

Apņemšanās Partijas pozīcija
3.1. Ministru Kabineta ētikas kodekss, kur tiktu risinātas arī problēmsituācijas kontekstā ar ierēdņu un politiķu mijiedarbību (it sevišķi priekšvēlēšanu kampaņu kontekstā)  
3.2. Valsts pārvaldes darbinieku (t.sk. arī pašvaldībās) kopīgs ētikas kodekss, kurā tiktu paredzētas arī efektīvas ētikas problēmu risināšanas procedūras  

4.solis

Pārdomātāka, konsekventāka valsts personālpolitika

Apņemšanās Partijas pozīcija
4.1. Atklāta, taisnīga, pārdomāta personālatlase valsts pārvaldē (t.sk. pašvaldībās)  
 4.2. Informācija par vakancēm valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos obligāti parādās šo iestāžu mājas lapās, kā arī centralizētā resursā  
 4.3. Profesionāls to kandidātu kvalifikācijas izvērtējums, kas tiek virzīti augstiem pārvaldes un tiesu varas amatiem ar Saeimas balsojumu  

5.solis

Valsts iepirkumu sistēmas uzlabojumi

Apņemšanās Partijas pozīcija
5.1. Izmaiņas likumos, kas samazina iespējas iepirkumus piemērot viena pretendenta vajadzībām vai, slēdzot līgumu, mainīt sākotnējā iepirkuma nosacījumus  
 5.2. Publiskajos iepirkumos rast iespēju iekļaut pretendentam kritērijus, kas pierāda, ka uzņēmums neatbalsta ēnu ekonomiku, ir korporatīvi sociāli atbildīgs (ilgtspējīgs) - ievēro cilvēktiesības, nekaitē videi, ieviesis pretkorupcijas pasākumus, u.c.  

6.solis

Novērstas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības problēmas

Apņemšanās Partijas pozīcija
6.1. Profesionāli atlases kritēriji valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību (t.i. to meitasuzņēmumu) valdēs un padomēs  
6.2. Atklāta, pārdomāta, skaidros kritērijos balstīta valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedošanas politika  
6.3. Papildus pilnvaras Konkurences padomei  iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmumi  kropļo konkurenci  
6.4. Ieviest atklātu, caurspīdīgu un atbildīgu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību atskaitīšanās praksi, kas balstīta uz korporatīvās pārvaldības un korporatīvās sociālās atbildības principiem (t.sk par pretkorupcijas pasākumiem)  

7.solis

Darbotiesspējīgi institucionāli risinājumi cīņai ar korupciju

Apņemšanās Partijas pozīcija
7.1. Labi pārvaldītas, uz izcilību orientētas iestādes, kas cīnās ar publiskā un privātā sektora korupciju  
7.2. Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros iestādēm noteikts juridisks pienākums izvērtēt savus korupcijas riskus un īstenot risku samazināšanas pasākumus  

8.solis

Atbalsts kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā, kā arī atbalsts sabiedriskajai kontrolei pār publisko sektoru

Apņemšanās Partijas pozīcija
8.1. Pierādījumos un kvalitatīvā analīzē balstīta lēmumu pieņemšana (t.sk. Saeimā)  
8.2. Pirms nozīmīgu reformu uzsākšanas tiek publiskoti diskusiju (sabiedrisko konsultāciju) dokumenti, kur iezīmētas pārmaiņu iespējas un konkrēti jautājumi, par kuriem amatpersonas vēlētos konsultēties ar sabiedrību  
 8.3. Publiskā sektora darbiniekiem reālas iespējas un pienākums pastāvīgi atjaunot savas zināšanas (t.sk. Saeimas un pašvaldību deputātiem)  
 8.4. Pārdomāta, konkurētspējīga publiskā sektora atalgojuma politika  
8.5. Saeimas kancelejas darbības lietderības audits  
8.6.  Ilgtermiņa atbalsts Latvijas sabiedriskajiem medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī sabiedriskajām organizācijām  
8.7. Pašvaldību iedzīvotājiem pieejami pašvaldību līmeņa referendumi  
8.8. Ērtas un internetā balstītas parakstu vākšanas iespējas pilsoņu likumdošanas iniciatīvām referendumu ierosināšanai  

9.solis

Efektīvāka,  godīgāka, profesionālāka tiesu vara

Apņemšanās Partijas pozīcija
9.1. Personām nodrošināta plašāka pieeja valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai  
9.2. Tiesu varai sava rezultatīvo rādītāju sistēma, kas ļauj kontrolēt darba efektivitāti  
9.3.Paplašinātas tiesnešu, tiesnešu palīgu un citu tiesu sistēmas darbinieku  iespējas celt savu kvalifikāciju  
 9.4. Pabeigta tiesu namu reforma, kas ļauj pārdalīt lietas no vairāk noslogotajām tiesām uz mazāk noslogotajām tiesām  
 9.5. Uzlabota tiesu darba administrēšana  - izvērtēts un nepieciešamības gadījumā pārskatīts tiesnešu, tiesnešu palīgu, administratīvā personāla darba apjoms, funkcijas  un atalgojuma adekvātums  
 9.6. Lai samazinātu tiesvedību skaitu, palielinātas tiesiskās drošības prasības tiesiskiem darījumiem (piemēram, plašāk izmantoti  notariālie akti)  
9.7.   Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas administratoriem  

10.solis

Trauksmes cēlēju (ziņotāju par likumpārkāpumiem) aizsardzība

Apņemšanās Partijas pozīcija
10.1. Īpašs, ar likumu noteikts trauksmes cēlēja statuss un tiesiskā aizsardzība  
10.2. Nozīmīgākas konfidencialitātes garantijas trauksmes cēlējiem  
10.3. Lielāka aizsardzība gan pret sankcijām no pašreizējā darba devēja, gan pret grūtībām citu darbu meklējumos  
10.4. Ja trauksmes cēlāja sniegtās informācijas rezultātā gūts nozīmīgs labums sabiedrībai, trauksmes cēlējam jāizmaksā atlīdzība  
10.5. Īpaša aizsardzība tajos sektoros, kur likumpārkāpumu sekas var būt īpaši nozīmīgas (piemēram, būvniecībā vai citos ekonomiskā un cilvēkdrošības paaugstināta riska jomās)  
10.6. Trauksmes celšanas mehānismu izveidošana iestādēs (gan publiskajā, gan privātajā sektorā)  

 

Vārds, Uzvārds, Dzimšanas dati Nodarbošanās / Ienākumu avots / Saistība ar politisko partiju Uzvaras iepirkumos
Jeļena Bačinska, 11.06.81.    
Iļja Kozirevs, 14.02.66. Valdes priekšsēdētājs SIA "INFORMĀCIJAS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS SERVISS", SIA "PP14" - Nekustamais īpašums, SIA "Regimus", SIA "K-Ofiss"; Rīkotājdirektors SIA "DialTone"  
Jūlija Gomoļa, 02.08.72.    
Konstantīns Burlakovs, 05.08.55.    
Tatjana Andrejeva, 29.10.48.    
Edgars Kumpins, 15.01.88. Valdes loceklis SIA "MAFKIS" - Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība  
Aleksandrs Makejevs, 12.01.61.    
Mihails Lavrenovs, 11.06.77. Valdes loceklis SIA "SUNGURTSEFF BALTICS" - nekustamie īpašumi, SIA "LANDWIRT"; "LAVRA" Individuālais komersants  
Vladimirs Čehovs, 12.10.56. Valdes loceklis SIA "HEKTORS"  
Valērijs Buhvalovs, 09.07.57. Valdes priekšsēdētajs SIA "Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika""  
Sergejs Ratčenkovs, 21.11.88.    
Andrejs Kazakovs, 27.01.71.  SIA "Zoom Studio"  
Viktors Jegorovs, 22.12.78. Valdes priekšsēdētājs SIA "Quel"  
Mihails Krasikovs, 04.12.89.    
Aleksandrs Kuzmins, 10.10.84. Kandidējis uz 10.un11.Saeimu no PCTVL saraksta, PCTV valdes loceklis, 2005.gadā bija ievēlēts par Rīgas domes deputātu.   
Jevgēnijs Drobots, 18.08.46. Valdes loceklis SIA "RIEUT" - Autotransports. Kravas pārvadājumi  
Valerija Govorova, 17.05.76.    
Valerijs Solncevs, 19.11.56. Valdes loceklis SIA "ARV SERVISS"  
Vasīlijs Zjatkovs, 21.12.57.    
Viktors Rodionovs, 08.12.54. Valdes loceklis SIA "KRIEVU SĒTA" - Rūpnieciskās iekārtas, automatizācija  

Datu avots: Lursoft personu datu bāzes, www.lursoft.lv

Ja dati vēl nav ielādējušies, lūdzam skatīt infografiku kā failu šeit

Latvijas Krievu savienības - lielākie ziedotāji | Create Infographics
 
Vārds, Uzvārds, Dzimšanas dati Nodarbošanās / Ienākumu avots / Saistība ar politisko partiju
Tatjana Ždanoka, 08.05.1950 Esošā EP deputāte
Dmitrijs Kosaks, 07.08.1961  
Tatjana Andrejeva, 29.10.1948  
Elita Kosaka, 14.07.1960 Likvidators SIA EFĒLIJA (juridiskie pakalpojumi)
Jakovs Pliners, 27.12.1946 Bijušais Saeimas deputāts, valdes loceklis Latvijas Krievu savienībā. Darbojas fondā Vecāki bērniem
Miroslavs Mitrofanovs, 18.12.1966 T.Ždanokas palīgs EP
Viktors Rodionovs, 08.12.1954 Valdes loceklis SIA Krievu Sēta (mēbeļu ražošana, mazumtirdzniecība)
Andris Tolmačovs, 11.01.1973 T.Ždanokas palīgs EP. Bijušais Saeimas deputāts (8.Saeimā no PCTVL), no 2009.gada līdz 2013.gadam Olaines novada domes deputāts
Aleksejs Vasiļjevs, 26.05.1971 Daugavpils 15. vidusskola, skolotājs, Latvijas krievu kopienas Daugavpils nodaļa, valdes priekšsēdētājs
Tatjana Feigmane, 29.01.1952 T.Ždanokas palīdze EP, CVK locekle
Vladislavs Rafaļskis, 23.11.1959 Kandidē EP vēlēšanās, Rīgas 40.vidusskolas skolotājs

Avoti:

CrediWeb.lv
VID amatpersonu deklarācijas
Lursoft.lv
KNAB Partiju Finanšu datu bāze
Publiskos avotos pieejamā informācija, google.com u.c

 

Šajā lapā pieejama statistika par partijas kandidātu skaitu, dzimumu, vecumu, izglītību, tautību, ģimenes stāvokli, nodarbošanos, kas apkopota infografikā. Ja dati lejupielādējas lēnu, lūgums, uzgaidīt vai skatīt tos failā šeit.

LKS Kandidāti Vecums Izglītība Tautība ģimenes stāvoklis Nodarbošanās | Create Infographics
Rīga Vidzeme Latgale Kurzeme Zemgale
Miroslavs Mitrofanovs Aleksandrs Filejs Jurijs Zaicevs Elita Kosaka Ludmila Ušakova
Irina Cvetkova Andris Tolmačovs Aleksandrs Ļivčaks Helēna Geriloviča Viktors Guščins
Jakovs Pliners Iļja Kozirevs Irina Boļšakova Ilona Titarenko Nataļja Čehova
Vladimirs Buzajevs Ludmila Rodionova Aleksejs Vasiļjevs Konstantīns Boroņins Valentīna Kudrjavceva
Pāvels Kirillovs Andrejs Solopenko Anatolijs Pušņakovs Vladimirs Kuzņecovs Olga Odincova
Einārs Graudiņš Fjodors Krupenkins Valērijs Oščenkovs Vladimirs Vlasovs Maksims Galkins
Jeļena Bačinska Ivans Jengaševs Nikolajs Harlamovs   Nikolajs Starikovs
Aleksandrs Kuzmins Aleksandrs Prutkovs Sergejs Solovjovs   Vitālijs Krugļešovs
Natālija Jolkina Eduards Bonders Valērijs Orlovs   Deniss Ignatjevs
Edvīns Puķe Jeļena Učaikina Ašots Mamikonjans   Jeļena Beskorovainaja
Vladislavs Rafaļskis Ludmila Vorobjova Ivans Popovs   Jeļena Kuzņecova
Aleksandrs Gamaļejevs   Andrejs Golubevs   Nadežda Svincova
Vladimirs Hodakovskis   Pāvels Prozors    
Tatjana Favorska   Maksims Golubevs    
Vjačeslavs Altuhovs        
Tatjana Jemeļjanova        
Aina Žuravļova        
Viktorija Murina        
Edvards Kvasņevskis        
Nazira Iso        
Filips Dudins        
Taisja Bite        
Anatolijs Grjaznovs        
Tatjana Babajeva        
Dmitrijs Jermaks        
Tatjana Jegorova        
Aleksejs Kurepins        
Viktorija Viļumsone        
Valerijs Solncevs        
Nadežda Jeļņikova        
Gagiks Sarkisjans        

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.12.2014

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!