Saeimas vēlēšanu arhīvs

Latvijas Attīstībai Saeimas vēlēšanas

Politiskā partija “Latvijas attīstībai” reģistrēta 2013.gada 20.decembrī. Tā ir dibināta uz biedrības „Latvijas attīstībai” bāzes, kas reģistrēta 2012.gada 19.martā. Dibinot partiju 2013.gada 20.decembrī, biedrība mainījusi nosaukumu uz „Latvijas nākotnes forums” un turpina aktīvi darboties. Biedrības valdes, biedru un dibinātāju vidū ir arī partijas „Latvijas attīstībai” līderi – Einars Repše, Edgars Jaunups, Dans Titavs, Emīls Jakrins un Uldis Osis, kā arī partijas EP deputātu kandidāti – Dans Titavs, Juris Pūce, Emīls Jakrins, IļjaKirejevs un Uldis Osis un sabiedrībā plaši pazīstamas personas – Valērijs Belokoņs, Uldis Mierkalns, DonātsVaitaitis, Ainārs Ščipčinskis, Olafs Berķis u.c.

Partijas vadību veido partijas priekšsēdētājs – Einars Repše un 8 valdes locekļi: Baiba Fromane, Dans Titavs, Edgars Jaunups, Liene Cakare, Vladimirs Reskājs, Uldis Osis, Edgars Čeporjus un Emīls Jakrins.

Biedrības „Latvijas nākotnes forums” mājas lapas adrese: www.nakotnesforums.lv

Mājas lapas adrese: www.attistibai.lv 

LA Saeimā

Vladimirs Reskājs ir 11.Saeimas deputāts, kurš tika ievēlēts no partiju apvienības „Saskaņas Centrs” saraksta, bet 2013.gada septembrī izstājās un pievienojās „Latvijas attīstībai”.

LA pašvaldībās

Tā kā "Latvijas attīstībai" partija izveidota nesen, tā nav startējusi nevienā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, tomēr partijas biedri ir startējuši vēlēšanās no citiem partiju sarakstiem.

LA Eiropas Parlamentā

Tā kā "Latvijas attīstībai" partija izveidota nesen, tā EP vēlēšanās ar šādu nosaukumu nav piedalījusies. Tomēr Rihards Pīks, kurš šogad startē EP vēlēšanās no "Latvijas attīstībai" saraksta, pirms tam ir bijis EP deputāts no 2004 – 2009.gadam, kad tika ievēlēts no Tautas partijas saraksta. 2009.gadā R.Pīks no Tautas Partijas vēlreiz kandidēja EP vēlēšanās ar 1. kārtas numuru, bet netika pārvēlēts. 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās partija "Latvijas attīstībai" nešķērsoja 5% robežu un mandātu Eiropas Parlamentā nesaņēma.

LA sastāvā bijušie Jaunā laika līderi

LA partijas valdes priekšsēdētājs Einars Repše bija partijas „Jaunais laiks” dibinātājs un ilgstošs līderis. E.Repše ir bijis Latvijas Bankas prezidents, LR Ministru prezidents, LR Aizsardzības ministrs, LR Finanšu ministrs, kā arī Saeimas deputāts.

LA partijas valdes loceklis Edgars Jaunups bijis viens no partijas "Jaunais laiks" dibinātājiem, bijušais Saeimas un Rīgas Domes deputāts, Ministru prezidenta padomnieks (E. Repšes valdībā), kā arī Tieslietu un Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs. „Jaunajam laikam” iestājoties apvienībā „Vienotība”, bijis tās pirmās valdes loceklis.

PARTIJAS KANDIDĀTI. Šajā datu bāzē ir apkopota informācija par 19 partijas saraksta līderiem 12. Saeimas vēlēšanās - pirmajiem 5 Rīgas un Vidzemes reģionā, pirmajiem 3 Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā. 

Priekšvēlēšanu solījumu kopsavilkums:

Partijas programmas ilustratīvs atspoguļojums (infografika)

 Lūdzu, uzgaidi vai "atsvaidzini" lapu (nospied uz klaviatūras F5), ja tā vēl nav ielādējusies.  Ja dati vēl nav ielādējušies, lūdzam skatīt infografiku kā failu šeit.

LA Solījumi | Create Infographics

 

10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai

(Delnas un PROVIDUS izveidotais darbu saraksts 12.Saeimai)

1.solis

Plašāka informācijas pieejamība un lēmumu atklātība

Apņemšanās Partijas pozīcija
1.1. Pienākums jaunu likumprojektu vai politikas dokumentu izstrādātājiem (t.sk. arī Saeimā)  atklāt lobētājus – indivīdus vai organizācijas, kas palīdzējušas šos dokumentus izstrādāt Atbalsta
1.2. Plašāka pieeja valsts pārvaldes rīcībā esošo datu klāstam (bez maksas un formā, ko datorā var automatizēti apstrādāt) Atbalsta
1.3. Publiskā sektora noslēgto līgumu publicēšana internetā kā priekšnoteikums tam, lai tie stātos spēkā Atbalsta
1.4 Valsts budžeta analīzes un budžeta atspoguļošanas rīks, kas bez maksas pieejams internetā un kas ļauj Latvijas iedzīvotājiem saprast, kādiem mērķiem tiek tērēti valsts resursi Atbalsta
1.5. Iestāžu mājas lapās – saraksts ar to informāciju, kurai iestāde ir noteikusi ierobežotas pieejamības statusu. Atbalsta
1.6. Valsts pārvaldē kādai iestādei noteikta atbildība rūpēties par informācijas atklātību – šajā iestādē varētu apstrīdēt nepamatotus informācijas izsniegšanas atteikumus Atbalsta
1.7. Tiesas spriedumos par korupcijas jautājumiem vairs netiek slēpti (anonimizēti) notiesāto personu vārdi Atbalsta
1.8. Plašāka Saeimas informācijas pieejamība: piemēram, publiski pieejama informācija par izsniegtajām caurlaidēm, standartizēti un publiskoti Saeimas komisiju un apakškomisiju sēžu protokoli Atbalsta
1.9. Atklātas valsts prezidenta vēlēšanas Atbalsta

2.solis

Mazāka naudas vara politikā

                      Apņemšanās                 Partijas pozīcija
2.1. Pārskatīt valsts finansējuma apmēru Latvijas partijām tā, lai ļautu partijām kvalitatīvi veikt savas funkcijas un nebūt atkarīgām no privātiem ziedojumiem Atbalsta
2.2. Turpināt samazināt no privātpersonām atļautu ziedojumu limitu politiskajām partijām vai atļauto ziedojumu limitu piesaistīt ziedotāja legāli gūtajiem ienākumiem (piemēram, drīkst ziedot ne vairāk kā 10% no saviem gada laikā legāli gūtajiem ienākumiem) Šādā redakcijā neatbalsta. Fakts, ka privātpersona ziedo legāli iegūtus līdzekļus partijai, nav nekas slikts. Drīzāk pat labs – liecina par to, ka privātpersona ir sociāli aktīva un vēlas iesaistīties valsts attīstības veicināšanā

3.solis

Publiskā sektora ētikas regulējums

Apņemšanās Partijas pozīcija
3.1. Ministru Kabineta ētikas kodekss, kur tiktu risinātas arī problēmsituācijas kontekstā ar ierēdņu un politiķu mijiedarbību (it sevišķi priekšvēlēšanu kampaņu kontekstā) Atbalsta
3.2. Valsts pārvaldes darbinieku (t.sk. arī pašvaldībās) kopīgs ētikas kodekss, kurā tiktu paredzētas arī efektīvas ētikas problēmu risināšanas procedūras Atbalsta

4.solis

Pārdomātāka, konsekventāka valsts personālpolitika

Apņemšanās Partijas pozīcija
4.1. Atklāta, taisnīga, pārdomāta personālatlase valsts pārvaldē (t.sk. pašvaldībās) Atbalsta
 4.2. Informācija par vakancēm valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos obligāti parādās šo iestāžu mājas lapās, kā arī centralizētā resursā Atbalsta
 4.3. Profesionāls to kandidātu kvalifikācijas izvērtējums, kas tiek virzīti augstiem pārvaldes un tiesu varas amatiem ar Saeimas balsojumu Atbalsta

5.solis

Valsts iepirkumu sistēmas uzlabojumi

Apņemšanās Partijas pozīcija
5.1. Izmaiņas likumos, kas samazina iespējas iepirkumus piemērot viena pretendenta vajadzībām vai, slēdzot līgumu, mainīt sākotnējā iepirkuma nosacījumus Atbalsta*
 5.2. Publiskajos iepirkumos rast iespēju iekļaut pretendentam kritērijus, kas pierāda, ka uzņēmums neatbalsta ēnu ekonomiku, ir korporatīvi sociāli atbildīgs (ilgtspējīgs) - ievēro cilvēktiesības, nekaitē videi, ieviesis pretkorupcijas pasākumus, u.c. Atbalsta*

*Uzskatām, ka ir būtiski ar iepirkuma sistēmu veicināt ēnu ekonomikas samazināšanos.

6.solis

Novērstas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības problēmas

Apņemšanās Partijas pozīcija
6.1. Profesionāli atlases kritēriji valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību (t.i. to meitasuzņēmumu) valdēs un padomēs Atbalsta
6.2. Atklāta, pārdomāta, skaidros kritērijos balstīta valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedošanas politika Atbalsta
6.3. Papildus pilnvaras Konkurences padomei  iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmumi  kropļo konkurenci Konkurences padomes pilnvaras jau šobrīd ir pietiekamas, lai konkurences kropļojumi tiktu novērsti. Diemžēl kapacitāte tam nav pietiekama.
6.4. Ieviest atklātu, caurspīdīgu un atbildīgu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību atskaitīšanās praksi, kas balstīta uz korporatīvās pārvaldības un korporatīvās sociālās atbildības principiem (t.sk par pretkorupcijas pasākumiem) Atbalsta

7.solis

Darbotiesspējīgi institucionāli risinājumi cīņai ar korupciju

Apņemšanās Partijas pozīcija
7.1. Labi pārvaldītas, uz izcilību orientētas iestādes, kas cīnās ar publiskā un privātā sektora korupciju Atbalsta*
7.2. Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros iestādēm noteikts juridisks pienākums izvērtēt savus korupcijas riskus un īstenot risku samazināšanas pasākumus Atbalsta*

*Formulētie pasākumi diemžēl ir pārāk vispārīgi, taču mērķis ļoti vajadzīgs.

8.solis

Atbalsts kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā, kā arī atbalsts sabiedriskajai kontrolei pār publisko sektoru

Apņemšanās Partijas pozīcija
8.1. Pierādījumos un kvalitatīvā analīzē balstīta lēmumu pieņemšana (t.sk. Saeimā) Atbalsta
8.2. Pirms nozīmīgu reformu uzsākšanas tiek publiskoti diskusiju (sabiedrisko konsultāciju) dokumenti, kur iezīmētas pārmaiņu iespējas un konkrēti jautājumi, par kuriem amatpersonas vēlētos konsultēties ar sabiedrību Atbalsta
 8.3. Publiskā sektora darbiniekiem reālas iespējas un pienākums pastāvīgi atjaunot savas zināšanas (t.sk. Saeimas un pašvaldību deputātiem) Atbalsta
 8.4. Pārdomāta, konkurētspējīga publiskā sektora atalgojuma politika Atbalsta
8.5. Saeimas kancelejas darbības lietderības audits Nav pamatojuma minētajam pasākumam. Vai Saeimas kanceleja ir īpaši nelietderīgi strādājusi?
8.6.  Ilgtermiņa atbalsts Latvijas sabiedriskajiem medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī sabiedriskajām organizācijām Vietējo referendumu jomu apjoms jādefinē precīzi.
8.7. Pašvaldību iedzīvotājiem pieejami pašvaldību līmeņa referendumi Atbalsta
8.8. Ērtas un internetā balstītas parakstu vākšanas iespējas pilsoņu likumdošanas iniciatīvām referendumu ierosināšanai Atbalsta

9.solis

Efektīvāka,  godīgāka, profesionālāka tiesu vara

Apņemšanās Partijas pozīcija
9.1. Personām nodrošināta plašāka pieeja valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai Atbalsta ar piebildi: Papildus jāveic šādi pasākumi: 1.Tiesu sistēmās pašpārvaldei regulāri jāsniedz publisks novērtējums ne tikai par kopējo situāciju ētikas un disciplināratbildības jomās, bet arī jākomentē un publiski jāpamato lēmumi par konkrētiem gadījumiem. Tāpat lēmumi jāpamato personām, kam likums nosaka tiesības nepieciešamības gadījumā ierosināt disciplinārlietas (turklāt pamatojot arī lēmuma nepieņemšanu).
9.2. Tiesu varai sava rezultatīvo rādītāju sistēma, kas ļauj kontrolēt darba efektivitāti Atbalsta ar piebildi: 2. Tiesu varu iestāžu darbiniekiem ir jāuzliek pienākums publiski skaidrot pieņemtos lēmumus.
9.3.Paplašinātas tiesnešu, tiesnešu palīgu un citu tiesu sistēmas darbinieku  iespējas celt savu kvalifikāciju Atbalsta ar piebildi: 3. Tiesu sistēmas pašpārvaldei regulāri jāvērtē arī atsevišķu tiesnešu un tiesu sistēmas amatpersonu darba kvalitāte, ņemot vērā pieņemto lēmumu tālāko likteni pārsūdzībā
9.4. Pabeigta tiesu namu reforma, kas ļauj pārdalīt lietas no vairāk noslogotajām tiesām uz mazāk noslogotajām tiesām Atbalsta
9.5. Uzlabota tiesu darba administrēšana  - izvērtēts un nepieciešamības gadījumā pārskatīts tiesnešu, tiesnešu palīgu, administratīvā personāla darba apjoms, funkcijas  un atalgojuma adekvātums Atbalsta
9.6. Lai samazinātu tiesvedību skaitu, palielinātas tiesiskās drošības prasības tiesiskiem darījumiem (piemēram, plašāk izmantoti  notariālie akti) Atbalsta
9.7.   Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas administratoriem Atbalsta

10. solis

Trauksmes cēlēju (ziņotāju par likumpārkāpumiem) aizsardzība

Apņemšanās Partijas pozīcija
10.1. Īpašs, ar likumu noteikts trauksmes cēlēja statuss un tiesiskā aizsardzība Atbalsta ar piebildi*
10.2. Nozīmīgākas konfidencialitātes garantijas trauksmes cēlējiem Atbalsta ar piebildi*
10.3. Lielāka aizsardzība gan pret sankcijām no pašreizējā darba devēja, gan pret grūtībām citu darbu meklējumos Atbalsta ar piebildi*
10.4. Ja trauksmes cēlāja sniegtās informācijas rezultātā gūts nozīmīgs labums sabiedrībai, trauksmes cēlējam jāizmaksā atlīdzība Atbalsta ar piebildi*
10.5. Īpaša aizsardzība tajos sektoros, kur likumpārkāpumu sekas var būt īpaši nozīmīgas (piemēram, būvniecībā vai citos ekonomiskā un cilvēkdrošības paaugstināta riska jomās) Atbalsta ar piebildi*
10.6. Trauksmes celšanas mehānismu izveidošana iestādēs (gan publiskajā, gan privātajā sektorā) 10.6. Nav skaidrs, kas tās par privātā sektora iestādēm

*Kopumā mērķis ir atbalstāms, taču nosauktie mehānismi ir ne tikai neskaidri, bet šķiet arī nepietiekami. Jāpieņem labākā pieredze no citām ES valstīm.

Vārds, Uzvārds, Dzimšanas dati Nodarbošanās / Ienākumu avots / Saistība ar politisko partiju Uzvaras iepirkumos kopš 2012.gada
Kristīne Grinberga, 05.01.80.    
Olafs Berķis, 12.11.56. Valdes priekšsēdētājs SIA "PRIVĀTFONDS" - Holdinga kompānija, SIA "KAMPARKALNS" - nekustamie īpašumi, SIA "KEMENT" - juridiskie pakalpojumi, SIA "N&J" Grāmatvedības konsultācijas un pakalpojumi, AS "Global Materials", AS "LAUKU AVĪZE"  
Uldis Mierkalns, 05.11.73. Valdes priekšsēdētajs SIA "PATA" - Mežizstrāde, AS "LATVIJAS MEŽI", SIA "CatchSmart", SIA "PATA AB"; Valdes loceklis SIA "Smiletenes MRS" - Mežizstrāde, SIA "SALDUS MEŽRŪPNIECĪBAs UZŅĒUMS"; Likvidators "Cybermed"; Padomes priekšsēdētājs AS "Strenču mežrūpniecības saimniecība", AS "Saldus mežrūpniecība" Akciju sabiedrība "Saldus mežrūpniecība" 3x uzvara iepirkumā
Uldis Osis, 10.04.48. Bijis padomnieks ministru prezidentam A.Gailim un A.Šķēlem, bijis AS "Grindeks" padomes loceklis līdz 2014.gada jūnijam.  
Arnis Kalniņš, 11.09.65.    
Mārtiņš Dobrais, 15.03.81. Valdes loceklis SIA "Z5" - Sakaru tehnikas un līdzekļu labošana, serviss  
Evita Kalēja, 25.05.75.    
Dace Pūce, 30.04.46.    
Ruta Kalēja, 25.07.51.    
Jānis Berķis, 18.07.84. Valdes loceklis  SIA "N & J serviss", SIA "PRIVĀTFONDS" - Holdinga kompānijas, SIA "BMB INVESTMENTS",  SIA "Ventspils kuģu būvētava", SIA "KAMPARKALNS" - nekustamie īpašumi, SIA "Baltic Furniture Service", SIA "KEMENT", SIA "N & J"; Valdes priekšsēdētājs SIA "VISIZI", SIA "N & J ratio";  Padomes priekšsēdētāja vietnieks SIA "NOORD NATIE VENTSPILS TERMINALS", AS "Ventbunkers"; Padomes loceklis AS "VENTSPILS NAFTA", AS "Latvijas Naftu Tranzīts"; Padomes priekšsēdētājs AS "L.V.K."  
Nauris Berķis, 07.10.80. Valdes loceklis SIA "VISIZI", SIA "PRIVĀTFONDS", SIA "Baltic Furniture Service", SIA "KEMENT", SIA N&J"; Īpašnieks N.Berķa Ventspils rajona Vārves pagasta zemnieku saimniecība "KLIEDIŅI"; Padomes priekšsēdētājs AS "Baltijas Ekspresis" - Kravu pārvadājumi: dzelzceļa; Padomes loceklis AS "Global Materials", AS "VENTSPILS NAFTA"; Padomes priekšsēdētaja vietnieks AS "Latvijas Naftas Tranzīts" N.Berķa Ventspils rajona Vārves pagasta zemnieku saimniecība "KLIEDIŅI" 1x uzvara iepirkumā
Valda Knauere, 22.02.62.    
Aivis Grotuzis, 22.03.83. Individuālais komersants "Best 4 car",   
Armīns Irbe, 18.11.60. Valdes loceklis SIA  "DGG31"; SIA "EKO  GĀZE"  
Vineta Priedniece, 01.05.58.  Valdes priekšsēdētāja SIA "IEPIRKUMU GRUPA" - Tirdzniecības starpnieki; Valdes loceklis AS "LPB" - Pārtikas tirdzniecība  
Laila Spaliņa, 29.12.79. Valdes loceklis SIA "Most valuable player"  
Mārtiņš Vadzis, 14.04.82. Valdes loceklis SIA "ZCB TEHNIKA" - Autotransports, SIA "Grade Latvia", SIA "Cerebriti"  
Ingus Jostiņš, 25.03.71.    
Ivars Reimandovs, 13.06.82. Valdes loceklis SIA "Retail Service"  
Ineta Mūrniece, 05.05.69. Likvidators SIA "Namzinis"  

 

Ja dati vēl nav ielādējušies, lūdzam skatīt infografiku kā failu šeit

Latvijas attīstībai - lielākie ziedotāji | Create Infographics
 
 
Vārds, Uzvārds, Dzimšanas dati Nodarbošanās / Ienākumu avots / Saistība ar politisko partiju
Ainārs Ščipčinskis, 30.04.1965 Valdes priekšsēdētājs McCann WorldGroup, SIA (tirgus un sabiedriskās domas izpēte). Valdes loceklis SIA M Live (reklāmas aģentūras darbība, tirgus un sabiedriskās domas izpēte) , SIA Reklāmas aģentūra "LOWE AGE"
Edgars Čeporjus, 16.09.1983 Valdes priekšsēdētājs SIA N&J Consilio (citur neklasisficēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi) , SIA Investīciju projekti (nekustamie īpašumi un lauksaimniecība), SIA Baltic Furniture Service (mazumtirdzniecība, sabiedrisko attiecību pakalpojumi). Valdes loceklis SIA Ventrans Rīga (holdingkompāniju darbība), AS Latvijas Naftas Tranzīts, AS Ventbunkers (kravu bizness, noliktavu saimniecība), SIA N&J ratio (juridiskie pakalpojumi, sabiedriskās attiecības, konsultācijas, cilvēkresursu vadība u.c), SIA FINEO (grāmatvedība, nodokļi), SIA RFC HOLDINGS (kosultācijas komercdarbībā, holdingkompāniju darbība), SIA Trīspadsmit Saules (nekustamie īpašumi, konsultācijas, tulkošanas pakalpojumi). Latvijas attīstībai. Likvidators SIA OGIO (vairumtirdzniecības starpnieku darbība). Padomes loceklis AS L.V.K (finanšu pakalpojumi, holdingkompāniju darbība, konsultēšana komercdarbībā)
Guna Eglīte, 18.07.1958 Valdes locekle SIA VINCENTS ESPRESSO (Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem ) 
Leons Jakrins, 30.06.1958 Valdes priekšsēdētājs SIA VINCENTS (Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), valdes loceklis SIA VINCENTS ESPRESSO ( (Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem ) 
Rūdolfs Toms Bērziņš, 17.09.1972  Valdes priekšsēdētājs SIA IONICA Systems (ēku būvniecība, būvdarbi, inženierbūvniecība u.c), SIA DESMO BALTIJA (sporta preču tirdzniecība, izklaide un atpūta), SIA LatEx Invest (reklāmas aģentūru darbība, operācijas ar vērtspapīriem, finanšu pakalpojumi u.c). Valdes loceklis SIA IONICA SERVISS (ēku būvniecība, inženierbūvniecība, mazumtirdzniecība u.c). Darbojas arī Kalnciems 32 A
Tālis Banga, 08.12.1983 Valdes priekšsēdētājs SIA ENDURANCE LAB, SIA BALTIC PROPERTY FINDERS (Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu). Valdes loceklis SIA BIOPHARMA (Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība), SIA Olaine investment group
Uldis Mierkalns, 05.11.1973 Valdes priekšsēdētājs SIA CatchSmart, AS Saldus mežrūpniecība, AS Strenču mežrūpniecības saimniecība, SIA PATA (Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos), AS LATVIJAS MEŽI, SIA PATA AB (mežrūpniecība). Valdes loceklis SIA SALDUS MEŽRŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMS, SIA Cybermed (darbība veselības aizsardzības jomā u.c), SIA BLACK STONE (nekustamie īpašumi, holdingkompāniju darbība), SIA Smiltenes MRS (Mežizstrāde), SIA Kubit (Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšan). Darbojas arī Latvijas Eksportētāju un investoru klubā.
Olafs Berķis, 12.11.1956 Padomes priekšsēdētājs AS Global Materials (vairumtirdzniecība), AS LAUKU AVĪZE. Valdes priekšsēdētājs SIA N&J (holdingkompāniju darbība), SIA PRIVĀTFONDS (kreditēšanas pakalpojumi, holdingkompānijas darbība), SIA KEMENT (Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, holdingkompāniju darbība), SIA KAMPARKALNS (nekustamie īpašumi)
Aleksandrs Ļitvinovs, 13.02.1954 Valdes loceklis SIA DB Projekts (inženierdarbības un tehniskās konsultācijas), SIA Dzelzceļu būve, SIA Acone (Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings), SIA DZELZCEĻA BŪVE
Jurģis Ugors, 22.03.1987 Valdes loceklis SIA Correctus (Iekārtu remonts, Būvniecības projektu izstrādāšana)
Juris Ozoliņš, 03.04.1955 Darbojas SIA DB Projekts  (inženierdarbības un tehniskās konsultācijas)
Rolands Klincis, 21.12.1968 Šobrīd vadošais partneris Komunikācijas Arhitektūra. Bijis valdes loceklis SIA M2M (kokmateriālu vairumtirdzniecība). Bijis departamenta vadītājs Citadele Bankā, bijis vadītājs IPS Suprema Funds.Darbojies Rīgas Rotari klubā

Avoti:

CrediWeb.lv
VID amatpersonu deklarācijas
Lursoft.lv
KNAB Partiju Finanšu datu bāze
Publiskos avotos pieejamā informācija, google.com u.c

 

Šajā lapā pieejama statistika par partijas kandidātu skaitu, dzimumu, vecumu, izglītību, tautību, ģimenes stāvokli, nodarbošanos, kas apkopota infografikā. Ja dati lejupielādējas lēnu, lūgums, uzgaidīt vai skatīt tos failā šeit.

LA kandidĀTI Kandidātu vecums Izglītība Tautība Ģimenes Stāvoklis Nodarbošanās | Create Infographics
Rīga Vidzeme Latgale Kurzeme Zemgale
Juris Pūce Einars Repše Edgars Jaunups Rihards Pīks Vladimirs Reskājs
Liene Cakare Baiba Fromane Agris Punculs Aiva Vilcāne Mārtiņš Vadzis
Iveta Zalpētere Emīls Jakrins Olga Geitus-Eitvina Uldis Pirktiņš Elita Sproģe
Andris Bačkurs Dace Kizino Rasma Zaharenko Iveta Ciganova Laila Pole
Ralfs Birķis Eduards Sūniņš Oskars Ikstens Kaspars Bucis Zane Šūmakere
Zane Baltgaile Arvīds Grīnfelds Jūlija Jaunrodziņa Miks Lormanis Artūrs Toms Plešs
Ģirts Auškāps Uldis Ciekurs Ilze Latiša Agris Akulovs Naira Frijāre
Antra Roskoša Pauls Sondors Aleksejs Bočarovs Juris Šmits Māris Beķers
Armands Zivtiņš Erlends Baļķens Visvaldis Kursītis Agnija Šankova Raivis Grandāns
Inese Drone Artūrs Bergholcs Toms Šubrovskis Santa Markauska Linda Žukovska
Ineta Jansone Inga Lamstere Mihails Juhņevičs Rūdolfs Šnepsts Ksenija Vēze-Veise
Liene Blūma Izolde Glavāne Vilis Zilgalvis Andris Radelis Edgars Upenieks
Artūrs Bušs Armands Vijups Edgars Zandmanis Vilnis Tukums Toms Krastenbergs
Edgars Kalējs Iveta Preisa-Imaka Edgars Ciblis   Zane Muceniece
Ģirts Bite Dzintars Rozens Raitis Tukāns    
Rolands Pogulis Aija Rozena      
Arta Pirktiņa Viola Daniela      
Ēriks Kumerdanks Andris Kārkliņš      
Kristaps Laipnieks Pēteris Eimanis      
Renārs Smoļaks Jana Hermane      
Ainārs Kalniņš Gunita Keiriša      
Ineta Atgāze Sabīne Vārtiņa      
Kristīne Mirzahanjana Inese Albova      
Vladimirs Jefimovs Ieva Strongina      
Mārtiņš Grīnbergs Juris Rieksts-Riekstiņš      
Viesturs Liepkalns Vadims Lapins      
Kristaps Zaharkevičs        
Ilmārs Gruduls        
Nelda Otvare        
Mārtiņš Roze        
Ilga Sitale        
Vladimirs Mišins        

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.12.2014

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!