Saeimas vēlēšanu arhīvs

Jaunā konservatīvā partija Saeimas vēlēšanas

2014. gada 17. maijā Rīgā tika dibināta Jaunā Konservatīvā partija. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Bordāns, kurš ir Latvijas bijušais tieslietu ministrs.

Jaunās Konservatīvās partijas valdē ir ievēlēts Engures novada domes deputāts Jānis Tomels, bijušais Aizsardzības ministrijas izpildsekretārs militāro spēju attīstības jautājumos Gundars Ābols, Ķeguma novada domes deputāts Kristaps Rūde un Vidzemes Tūrisma priekšsedētājs Raitis Sijāts.

Mājas lapa: www.konservativie.lv

JKP Saeimā

Jaunās Konservatīvās partijas pārstāvis Dāvis Stalts ir bijis 11. Saeimas deputāts, ievēlēts no Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksta, taču izstājies no Saeimas frakcijas un 2014.gada maijā kļuva par Jaunās Konservatīvās partijas dibinātāju.

JKP pašvaldībās

Partija ir dibināta 2014. gadā, tāpēc tā vēl nāv startējusi pašvaldību vēlēšanās, tomēr tās pārstāvji darbojas pašvaldībās. Jānis Tomels ir Engures novada domes deputāts, Kristaps Rūde ir Ķeguma novada domes finanšu komitejā.

JKP Eiropas Parlamentā

Partija vēl nav piedalījusies Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī ts pārstāvji nav bijuši Eiropas Parlamenta deputāti.

PARTIJAS KANDIDĀTI. Šajā datu bāzē ir apkopota informācija par 19 partijas saraksta līderiem 12. Saeimas vēlēšanās - pirmajiem 5 Rīgas un Vidzemes reģionā, pirmajiem 3 Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā. 

Priekšvēlēšanu solījumu kopsavilkums:

Partijas programmas ilustratīvs atspoguļojums (infografika)

 Lūdzu, uzgaidi vai "atsvaidzini" lapu (nospied uz klaviatūras F5), ja tā vēl nav ielādējusies.  Ja dati vēl nav ielādējušies, lūdzam skatīt infografiku kā failu šeit.

 

JKP Solījumi | Create Infographics

10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai

(Delnas un PROVIDUS izveidotais darbu saraksts 12.Saeimai)

Partija pagaidām nav paudusi savu nostāju

1.solis

Plašāka informācijas pieejamība un lēmumu atklātība

Apņemšanās Partijas pozīcija
1.1. Pienākums jaunu likumprojektu vai politikas dokumentu izstrādātājiem (t.sk. arī Saeimā)  atklāt lobētājus – indivīdus vai organizācijas, kas palīdzējušas šos dokumentus izstrādāt  
1.2. Plašāka pieeja valsts pārvaldes rīcībā esošo datu klāstam (bez maksas un formā, ko datorā var automatizēti apstrādāt)  
1.3. Publiskā sektora noslēgto līgumu publicēšana internetā kā priekšnoteikums tam, lai tie stātos spēkā  
1.4 Valsts budžeta analīzes un budžeta atspoguļošanas rīks, kas bez maksas pieejams internetā un kas ļauj Latvijas iedzīvotājiem saprast, kādiem mērķiem tiek tērēti valsts resursi  
1.5. Iestāžu mājas lapās – saraksts ar to informāciju, kurai iestāde ir noteikusi ierobežotas pieejamības statusu.  
1.6. Valsts pārvaldē kādai iestādei noteikta atbildība rūpēties par informācijas atklātību – šajā iestādē varētu apstrīdēt nepamatotus informācijas izsniegšanas atteikumus  
1.7. Tiesas spriedumos par korupcijas jautājumiem vairs netiek slēpti (anonimizēti) notiesāto personu vārdi  
1.8. Plašāka Saeimas informācijas pieejamība: piemēram, publiski pieejama informācija par izsniegtajām caurlaidēm, standartizēti un publiskoti Saeimas komisiju un apakškomisiju sēžu protokoli  
1.9. atklātas valsts prezidenta vēlēšanas  

2.solis

Mazāka naudas vara politikā

Apņemšanās Partijas pozīcija
2.1. Pārskatīt valsts finansējuma apmēru Latvijas partijām tā, lai ļautu partijām kvalitatīvi veikt savas funkcijas un nebūt atkarīgām no privātiem ziedojumiem  
2.2. Turpināt samazināt no privātpersonām atļautu ziedojumu limitu politiskajām partijām vai atļauto ziedojumu limitu piesaistīt ziedotāja legāli gūtajiem ienākumiem (piemēram, drīkst ziedot ne vairāk kā 10% no saviem gada laikā legāli gūtajiem ienākumiem)  

3.solis

Publiskā sektora ētikas regulējums

Apņemšanās Partijas pozīcija
3.1. Ministru Kabineta ētikas kodekss, kur tiktu risinātas arī problēmsituācijas kontekstā ar ierēdņu un politiķu mijiedarbību (it sevišķi priekšvēlēšanu kampaņu kontekstā)  
3.2. Valsts pārvaldes darbinieku (t.sk. arī pašvaldībās) kopīgs ētikas kodekss, kurā tiktu paredzētas arī efektīvas ētikas problēmu risināšanas procedūras  

4.solis

Pārdomātāka, konsekventāka valsts personālpolitika

Apņemšanās Partijas pozīcija
4.1. Atklāta, taisnīga, pārdomāta personālatlase valsts pārvaldē (t.sk. pašvaldībās)  
 4.2. Informācija par vakancēm valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos obligāti parādās šo iestāžu mājas lapās, kā arī centralizētā resursā  
 4.3. Profesionāls to kandidātu kvalifikācijas izvērtējums, kas tiek virzīti augstiem pārvaldes un tiesu varas amatiem ar Saeimas balsojumu  

5.solis

Valsts iepirkumu sistēmas uzlabojumi

Apņemšanās Partijas pozīcija
5.1. Izmaiņas likumos, kas samazina iespējas iepirkumus piemērot viena pretendenta vajadzībām vai, slēdzot līgumu, mainīt sākotnējā iepirkuma nosacījumus  
 5.2. Publiskajos iepirkumos rast iespēju iekļaut pretendentam kritērijus, kas pierāda, ka uzņēmums neatbalsta ēnu ekonomiku, ir korporatīvi sociāli atbildīgs (ilgtspējīgs) - ievēro cilvēktiesības, nekaitē videi, ieviesis pretkorupcijas pasākumus, u.c.  

6.solis

Novērstas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības problēmas

Apņemšanās Partijas pozīcija
6.1. Profesionāli atlases kritēriji valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību (t.i. to meitasuzņēmumu) valdēs un padomēs  
6.2. Atklāta, pārdomāta, skaidros kritērijos balstīta valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedošanas politika  
6.3. Papildus pilnvaras Konkurences padomei  iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmumi  kropļo konkurenci  
6.4. Ieviest atklātu, caurspīdīgu un atbildīgu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību atskaitīšanās praksi, kas balstīta uz korporatīvās pārvaldības un korporatīvās sociālās atbildības principiem (t.sk par pretkorupcijas pasākumiem)  

7.solis

Darbotiesspējīgi institucionāli risinājumi cīņai ar korupciju

Apņemšanās Partijas pozīcija
7.1. Labi pārvaldītas, uz izcilību orientētas iestādes, kas cīnās ar publiskā un privātā sektora korupciju  
7.2. Iekšējās kontroles sistēmas ietvaros iestādēm noteikts juridisks pienākums izvērtēt savus korupcijas riskus un īstenot risku samazināšanas pasākumus  

8.solis

Atbalsts kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā, kā arī atbalsts sabiedriskajai kontrolei pār publisko sektoru

Apņemšanās Partijas pozīcija
8.1. Pierādījumos un kvalitatīvā analīzē balstīta lēmumu pieņemšana (t.sk. Saeimā)  
8.2. Pirms nozīmīgu reformu uzsākšanas tiek publiskoti diskusiju (sabiedrisko konsultāciju) dokumenti, kur iezīmētas pārmaiņu iespējas un konkrēti jautājumi, par kuriem amatpersonas vēlētos konsultēties ar sabiedrību  
 8.3. Publiskā sektora darbiniekiem reālas iespējas un pienākums pastāvīgi atjaunot savas zināšanas (t.sk. Saeimas un pašvaldību deputātiem)  
 8.4. Pārdomāta, konkurētspējīga publiskā sektora atalgojuma politika  
8.5. Saeimas kancelejas darbības lietderības audits  
8.6.  Ilgtermiņa atbalsts Latvijas sabiedriskajiem medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī sabiedriskajām organizācijām  
8.7. Pašvaldību iedzīvotājiem pieejami pašvaldību līmeņa referendumi  
8.8. Ērtas un internetā balstītas parakstu vākšanas iespējas pilsoņu likumdošanas iniciatīvām referendumu ierosināšanai  

9.solis

Efektīvāka,  godīgāka, profesionālāka tiesu vara

Apņemšanās Partijas pozīcija
9.1. Personām nodrošināta plašāka pieeja valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai  
9.2. Tiesu varai sava rezultatīvo rādītāju sistēma, kas ļauj kontrolēt darba efektivitāti  
9.3.Paplašinātas tiesnešu, tiesnešu palīgu un citu tiesu sistēmas darbinieku  iespējas celt savu kvalifikāciju  
 9.4. Pabeigta tiesu namu reforma, kas ļauj pārdalīt lietas no vairāk noslogotajām tiesām uz mazāk noslogotajām tiesām  
 9.5. Uzlabota tiesu darba administrēšana  - izvērtēts un nepieciešamības gadījumā pārskatīts tiesnešu, tiesnešu palīgu, administratīvā personāla darba apjoms, funkcijas  un atalgojuma adekvātums  
 9.6. Lai samazinātu tiesvedību skaitu, palielinātas tiesiskās drošības prasības tiesiskiem darījumiem (piemēram, plašāk izmantoti  notariālie akti)  
9.7.   Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas administratoriem  

10.solis

Trauksmes cēlēju (ziņotāju par likumpārkāpumiem) aizsardzība

Apņemšanās Partijas pozīcija
10.1. Īpašs, ar likumu noteikts trauksmes cēlēja statuss un tiesiskā aizsardzība  
10.2. Nozīmīgākas konfidencialitātes garantijas trauksmes cēlējiem  
10.3. Lielāka aizsardzība gan pret sankcijām no pašreizējā darba devēja, gan pret grūtībām citu darbu meklējumos  
10.4. Ja trauksmes cēlāja sniegtās informācijas rezultātā gūts nozīmīgs labums sabiedrībai, trauksmes cēlējam jāizmaksā atlīdzība  
10.5. Īpaša aizsardzība tajos sektoros, kur likumpārkāpumu sekas var būt īpaši nozīmīgas (piemēram, būvniecībā vai citos ekonomiskā un cilvēkdrošības paaugstināta riska jomās)  
10.6. Trauksmes celšanas mehānismu izveidošana iestādēs (gan publiskajā, gan privātajā sektorā)  

 

Vārds, Uzvārds, Dzimšanas dati Nodarbošanās / Ienākumu avots / Saistība ar politisko partiju Uzvaras iepirkumos kopš 2012.gada
Krišjānis Feldmans, 11.02.85. Valdes priekšsēdētajs SIA "Sumter" - Augkopība un tehniskās kultūras, SIA "KF Constulting" - Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās  
Aldis Lieljuksis, 26.12.52. Bijis iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, no 1993 līdz 1998.gadam bija Valsts policijas priekšnieks  
Aigars Zīmelis, 21.05.72. Valdes loceklis SIA "AV NAMI" - nekustamie īpašumi, SIA "LABU PROJEKTU SERVISS"; Valdes priekšsēdētājs SIA "AMV Centrs" - nekustamie īpašumi, SIA "AMV 49"  
Andrejs Galanders, 20.02.69. Valdes priekšsēdētājs SIA "Dienvidlatvijas lauksaimnieks" - Lauksaimniecības pakalpojumi; Valdes loceklis SIA  "G & Z Investment Advisors", SIA "RUBITEH"; Padomes loceklis SIA "BTA Insurance Company"; Padomes priekšsēdētāja vietnieks AS "BTA Īpašumi"  
Edmunds Visendorfs, 24.04.68. Valdes loceklis SIA "Visendorff" - Biznesa konsultācijas, pakalpojumi; SIA "LGV KONSULTĀCIJAS" - finanšu, ekonomikas un biznesa konsultācijas  
Raitis Sijāts, 27.02.60. Valdes priekšsēdētājs SIA "Mārtiņš VR"  
Jānis Bordāns, 21.06.67. Bijušais tieslietu ministrs  
Lāsma Žagota, 08.02.72. Valdes priekšsēdētāja SIA "AL Pērle" - kažokādu bizness  
Ainārs Bašķis, 19.10.61. SIA "ANSTERS"  
Didzis Zviedris, 27.07.68.    
Inga Gluzda, 05.02.70. Valdes loceklis SIA "Studio Intelligence" - apmācību pakalpojumi, SIA "Studio Intelekts"  
Jānis Kopštāls, 25.08.83.    
Ārijs Vucāns, 02.02.64. Valdes priekšsēdētājs SIA "Arka Preiļi" - Pārtikas tirdzniecība  
Dāvis Stalts, 23.02.82. 11.Saeimas deputāts  
Ināra Svilāne, 19.12.64.    
Indra Ozoliņa, 31.07.85.    
Vineta Kiršteine, 27.05.69.    
Jānis Ozoliņš, 16.01.73. Valdes priekšsēdētājs SIA "RVhumus"  
Maija Valaine, 26.03.75.    
Juris Pavītols, 23.04.49. Īpašnieks J.Pavītola individuālais uzņēmums "LIEPATONS"  

Datu avots: Lursoft datu bāzes, www.lursoft.lv

Šajā lapā pieejama statistika par partijas kandidātu skaitu, dzimumu, vecumu, izglītību, tautību, ģimenes stāvokli, nodarbošanos, kas apkopota infografikā. Ja dati lejupielādējas lēnu, lūgums, uzgaidīt vai skatīt tos failā šeit.

 

JKP Kandidāti Vecums Izglītība TautĪba - nav norĀdĪts Ārvalstu pilsonības valsts ģimenes StĀvoklis - nav norĀdĪts Nodarbošanās | Create Infographics
Rīga Vidzeme Latgale Kurzeme Zemgale
Jānis Bordāns Gundars Ābols Eva Mārtuža Krišjānis Feldmans Jānis Tomels
Austris Grasis Raitis Sijāts Aigars Zīmelis Dāvis Stalts Agris Zvaigzneskalns
Jolanta Eihentāle Sanita Megere-Klevinska Inga Čekša-Ratniece Inga Gluzda Juris Tolpežņikovs
Aldis Lieljuksis Kristaps Rūde Dainis Skrūzmanis Guntars Vaivars Dainis Rozenfelds
Māris Grīnbergs Jānis Siliņš Raitis Bukovskis Juris Pavītols Jānis Brokāns
Rūdolfs Kalvāns Lāsma Žagota Jānis Mārtužs Una Celmiņa Dmitrijs Nikolajevs
Eva Eglāja-Kristsone Andris Skuja Īra Alksne Ansis Roderts Zigurds Kalējs
Inguss Kudiņš Edmunds Visendorfs Darja Orele Vilis Bārtulis Romeks Fabjančiks
Līva Veita Inguna Gustava Santa Cabule Pēteris Aglonietis Gundega Jēkabsone
Vitauts Ivonausks Vitālijs Birjukovs Vineta Kiršteine Diāna Lūse Pēteris Krampītis
Kristīne Saleniece Jadviga Neilande Indra Ozoliņa Didzis Zviedris Elīna Spiča
Aldis Upmalis Ainars Bašķis Ivars Jasmanis Aigars Sudmalis Oskars Apaļais
Ingūna Vismane Andris Riekstiņš   Arnis Kadiķis Normunds Eihentāls
Zigurds Eglītis Zemlita Šīre     Normunds Janelsiņš
Roberts Lakučs Valdis Meijers      
Laura Rancāne Jānis Ozoliņš      
Gundars Ābers Astrīda Podziņa      
Astra Feldmane Mārtiņš Aizpurietis      
Māris Virkavs Aivars Ontužāns      
Ieva Kalniņa Jānis Kopštāls      
Gundars Strazdiņš Mārcis Bergs      
Regīna Vucāne Ingemārs Krūmiņš      
Aldis Baltalksnis Antra Visendorfa      
Kalvis Plismanis Dārta Ose      
Gunta Dombrovska Arvis Urbāns      
Daina Vīķele Toms Bordāns      
Matīss Kempe        
Krišjānis Brūvelis        
Guntis Leja        
Jānis Uha        
Ūve Perlbahs        
Kristaps Bogdanovičs        

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.12.2014

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!