Kandidātu arhīvs

Tālis Puķītis
Medijos:

 Notiesājošs spriedums par valsts amatpersonas bezdarbību
 

 
Rīgas Centra rajona tiesa 2007.gada aprīlī Tāli Puķīti atzina par vainīgu valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanā, piespriežot naudas sodu 50 minimālo mēnešalgu (6000 latu) apmērā. 2008.gada jūlijā šo spriedumu atstāja spēkā Augstākās tiesas Senāts. Tālis Puķītis, būdams Siguldas pilsētas domes priekšsēdētājs, bija pieļāvis, ka Siguldas pašvaldībai piederošās 15 viesnīcas "Siguldas senleja" kapitāldaļas 2002.gadā tika pārdotas par samazinātu vērtību, nodarot pašvaldībai zaudējumus 109 588 latu apmērā, līdz ar to pārkāpjot likumu "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu". Uzņēmuma daļas tika pārdotas, izmantojot 1997.gada SIA "Nekustamā īpašuma aģentūra-T" veikto novērtējumu, kaut arī kapitāla daļu vērtība 2002.gadā bija pieaugusi līdz 150 705 latiem. 
 
Lai gan “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” nosaka, ka pēc notiesājoša sprieduma stāšanās spēkā pašvaldības deputāts zaudē pilnvaras, Puķītis  pēc sprieduma spēkā stāšanās atteicās pamest amatu. Viņš atsaucās uz tiesas spriedumā minēto frāzi "neatņemot tiesības ieņemt amatu". Arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Artis Stucka uzskatīja, ka šī frāze spriedumā ir problemātiska, jo tiesas spriedumam un likumam ir vienāds spēks. Prokurors Armīns Reinis norādīja, ka tas nozīmē tikai papildsoda nepiemērošanu. Puķītis norādīja, ka savu vainu neatzīst un apsverot iespēju vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
 
LPP/LC atturējās vērtēt šo situāciju. Partijas preses sekretārs E.Vaikulis skaidroja: “Ētikas komisijas uzmanības lokā šis gadījums nav bijis. Ja pats partijas biedrs lūgs viedokli, to varētu vērtēt valde vai dome.”
 
Turklāt Krimināllietas iztiesāšanas gaitā Siguldas novada dome atteicās no tiesībām piedzīt kompensāciju no Puķīša par nepamatotu algas saņemšanu gada garumā, tādēļ 2010.gada janvārī Rīgas rajona prokuratūras prokurors cēla prasību pret Puķīti par gandrīz 80 000 latu piedziņu. Tiesvedība joprojām turpinās. 
 
Avoti:
Tomsone, D. Noraida lūgumu atstāt bez izskatīšanas prasību pret bijušo Siguldas pašvaldības vadītāju Puķīti. LETA. 05.02.2010.
Rutka, A. Prokuratūra no bijušā Siguldas pašvaldības vadītāja Puķīša prasa piedzīt gandrīz 80 000 latu. LETA. 20.01.2010.
Rutka, A. Tiesa skatīs prasību pret Siguldas pašvaldības vadītāju par nodarīto zaudējumu atlīdzību. LETA. 14.05.2009.
 
 
 

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.12.2014

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!