Kandidātu arhīvs

Normunds Bomis
Medijos:

Limbažu novada domes deputāts, SIA “N.Bomja maiznīca Lielezers” vienīgais īpašnieks un direktors, pieder arī maizes ceptuve Krievijā.

Valsts kontrole (VK) 2008.gadā veica revīziju par Limbažu pašvaldības rīcību 2005.-2007.gadā, iznomājot tās nekustamos īpašumus. VK revīzijas ziņojumā ir secināts, ka Limbažu pilsētas dome ir veikusi prettiesisku rīcību, nododot pašvaldības zemesgabalus domes deputātu un darbinieku īpašumā par pazeminātu cenu. Ar domes lēmumu pašvaldības deputātam N.Bomim tika  iznomāts 2 hektārus lielais īpašums Jūras ielā 71, kas atrodas blakus viņam piederošai mototrasei. Vēlāk N.Bomim tika ļauts zemi privatizēt. VK konstatēja vairākus Limbažu domes pārkāpumus saistībā ar N.Bomim nodoto zemesgabalu: 
1) tas nodots nomā pretēji Limbažu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajam, ka šis zemesgabals nepieciešams pilsētas attīstībai; 
2) dome mainījusi zemes izmantošanas mērķi no "pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme" uz "apbūves teritoriju”, kā arī izsniegusi būvatļauju bez detālā plānojuma izstrādes; 
3) dome ir ļāvusi N.Bomim zemesgabalu privatizēt par 0,10 LVL kvadrātmetrā, kas ir 17 līdz 100 reizes zemāk par pārdošanas cenu tirgū. 
 
Limbažu laikraksts “Auseklis”’rakstīja, ka zeme Bomim pārdota kā apbūves teritorija ar jau izsniegtu būvatļauju, lai pašvaldība varētu piemērot daudz zemāko Valsts zemes dienesta noteikto privatizācijas, nevis tirgus cenu.
 
2009.gadā Ģenerālprokuratūra, izskatot Valsts kontroles revīzijas ziņojumā minētos faktus par Limbažu domes darījumiem ar zemi, konstatēja, ka Limbažu domes deputāts N.Bomis ir atradies interešu konflikta situācijā, balsojot par domes lēmumu nodot viņam nomā un vēlāk arī privatizācijā zemesgabalu Jūras ielā 71. Prokuratūra iesniegumā Limbažu pilsētas domei lūdza novērst pārkāpumus šī zemesgabala privatizācijā.
 
Avoti: Auseklis, Diena, Latvijas Avīze, Valsts kontrole
 
 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 13.06.2016

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!