Kandidātu arhīvs

Ingmārs Čaklais
Medijos:

Neskaidrība valsts amatpersonas deklarācijās

 
Valsts amatpersonas deklarācijā, ko iesniedzis, stājoties amatā 2010.gada 2.novembrī, I.Čaklais ir norādījis 30 081,63 latu lielu aizdevumu. Ikgadējā deklarācijā par 2010.gadu šis aizdevums vairs nav norādīts, taču atgūtā summa nav norādīta ienākumu vai darījumu sadaļā. 
Pirmsvēlēšanu mājas lapai www.kandidatiuzdelnas.lv 2011.gada septembrī komentēja:
 
“Deklarācijā, kas sniegta stājoties amatā, uzrādītais aizdevums 30 tūkstošu latu apmērā man ir atlīdzināts līdz 2010.gada beigām, sakarā ar saistību savstarpējo izpildi un līguma termiņa beigām. Runājot par minētā darījuma detaļām varu paskaidrot, ka savulaik biju noslēdzis līgumu un aizdevis juridiskai personai naudas līdzekļus, lai tā veiktu saimniecisko darbību. Minētais aizdevums atdots nevis skaidrā naudā, bet gan veicot rekonstrukcijas darbus man piederošajā nekustamajā īpašumā, kas vērtējami minētā aizdevuma apmērā. 2010.gada beigās šīs saistības tika izpildītas – paredzētie rekonstrukcijas darbi attiecīgajā objektā tika veikti un līguma termiņš beidzās. Tādēļ arī 2011.gada deklarācijā minētā summa vairs netiek uzrādīta. 
 
Tas ir līdzīgi kā bankas kredīta atdošana. Deklarācijā netiek uzrādīta bankai gada laikā atdotā pamatsummas, procentu vai līgumsodu daļa.”
 
 
Avots:
VID valsts amatpersonu deklarāciju datu bāze
 
Interešu konflikts

2013.gada 21.martā Saeimas plenārsēdē 75 deputāti nobalso par parlamentārieša Ingmāra Čaklā saukšanu pie administratīvās atbildības par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  neievērošanu (balsojums). Tiesvedība vēl nav pabeigta un gala spriedums nav zināms.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatēja, ka Saeimas deputāts I.Čaklais bez atlīdzības izmantojot savas palīdzes A.Ābelītes (Smalkās) automašīnu „Nissan”, nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu ziedojuma pieņemšanas ierobežojumus. Laika posmā no 2010.gada 10.novembra līdz 2011.gada 31.maijam parlamentārietis izmantojis A.Ābelītes (Smalkās) „Nissan” automašīnu bez atlīdzības. Interešu konflikta situācija izveidojās, jo A.Ābelīte (Smalkā) no 2010.gada 4.novembra līdz 2011.gada 18.jūlijam pildīja I.Čaklā palīdzes amata pienākumus Saeimā.

Saskaņā ar likumu valsts amatpersonai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu uz šo personu. Tāpat likums nosaka, ka ziedojumu var pieņemt, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona, savukārt deputāta palīdze, kas atradās Čaklā pakļautībā, šajā gadījumā nav uzskatāma par trešo neiesaistīto personu, norāda KNAB.

I.Čaklais nepiekrīt KNAB lēmumam par konstatēto administratīvo pārkāpumu un iesniegumā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai sniedz iemeslus. Pirmkārt, parlamentārietis norāda, ka administratīvās lietas uzsākšanai ir iestājies noilgums. Otrkārt, iesniegumā tiek minēts, ka interešu konflikta situācija nav radusies, jo ziedojuma pieņemšana nav ietekmējusi lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju. Treškārt, deputāts min, ka Saeimas Saimnieciskā komisija 2010.gada 24.novembrī  pieņēma lēmumu piešķir kompensāciju transporta izdevumu segšanai. Balsoties uz šo lēmumus I.Čaklais norāda, ka komisija „ir atļāvusi un akceptējusi, ka izmantoju savas palīdzes automašīnu darba vajadzībām bez atlīdzības, es esmu saņēmis augstākās amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauju”.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu tiek uzlikts naudas sods valsts amatpersonai no 50 līdz 250 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

 

I.Čaklā iesniegums Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegums un administratīvā pārkāpuma protokola kopija

25.04.2002. likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ("LV", 69 (2644), 09.05.2002., Ziņotājs, 11, 13.06.2002.) [stājas spēkā 10.05.2002.]

14.pants. Ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi

(1) Par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem.

(2) Valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu.

(3) Valsts amatpersona, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.

Avoti:

LETA: KNAB lūdz Saeimas piekrišanu deputāta Čaklā saukšanai pie administratīvās atbildības, 07.03.2013

www.likumi.lv, 03.05.2013

LR Saeimas oficiālā mājas lapa, 03.05.2013

I.Čaklā mājas lapa, 03.05.2013

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapa, 03.05.2013

 
Aizdomas par nodokļu optimizāciju un fiktīviem darījumiem
 
TV3 raidījums „Nekā personīga” 2012.gada 28.oktobrī ziņoja, ka Zvērināto notāru padome pieprasījusi tieslietu ministram atstādināt no amata vienu no vadošajām Latvijas notārēm Daci Čaklo saistībā ar viņas vīra, tagad Vienotības frakcijas deputāta Ingmāra Čaklā firmas ”Divas puses” kādreiz sniegtām konsultācijām, sabiedrisko attiecību un tulkošanas pakalpojumiem. Notāru padome izsaka aizdomas, ka darījumi bijuši fiktīvi un ka šādi notāre centusies optimizēt nodokļus, tā  TV3 raidījums "Nekā personīga".

VID notāres saimnieciskajā darbībā konstatēja pārkāpumus, aprēķinot 65 tūktošus latu, kas jāatmaksā valstij.

2012.gada 9.novembrī tieslietu ministrs J.Bordāns parakstīja lēmumu par D.Čaklās atstādināšanu. Lēmums izpildāms nekavējoties un Čaklā nevar pildīt notāres pienākumus. Čaklā ir teikusi, ka ministra lēmumu apstrīdēs tiesā.

I.Čaklais savā mājas lapā publicēja plašu skaidrojumu par šo lietu uzsvērdams: „Veicot uzņēmējdarbību, neesmu izdarījis nekādus pārkāpumus – neesmu organizējis nodokļu optimizācijas shēmas un neesmu iesaistījies jebkādās citās prettiesiskās darbībās.”

Vienotības valde lēmusi, ka lai pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību, valde gaidīs tiesas spriedumu.

VID konstatētie pārkāpumi

Kā ziņoja „Nekā personīga”, 2010.gadā Valsts ieņēmumu dienests atklāja, ka I.Čaklā firma „Divas puses” zvērinātajai notārei sniedza tulkošanas pakalpojumus par 42 tūkst. latu, uzturēja interneta mājas lapu par 30 tūkst. latu un nodrošināja sabiedrisko attiecību pakalpojumus par 35 tūkst. latu.  Kopējā summa – 107 tūkstoši latu. Turklāt visus šos darbus Čaklais veicis gandrīz vienatnē, jo bez viņa firmā ”Divas puses” ir bijis tikai viens cilvēks. VID auditā konstatējis notāres D.Čaklās pārkāpumus saimnieciskajā darbībā un sarēķinājis, ka viņai jāmaksā valstij 65 tūkstoši latu.

D.Čaklā  VID lēmumu apstrīdēja administratīvajā tiesā. VID auditā atklājis, ka Čaklās birojs vīra firmai ”Divas puses” 2010. gadā par pakalpojumiem apmaksājis rēķinus 72 110 latiem, bet uzņēmuma reģistrā iesniegtajā 2010. gada pārskatā Ingmāra Čaklā firma uzrāda neto apgrozījumu 43 141 latu. Tas ir par 29 tūkstošiem mazāku nekā it kā firmai samaksāts.

Zvērināto notāru padomes pārmetumi

Notāru padome 2012.gada augustā vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu prasīt tieslietu ministram atstādināt Čaklo no notāres amata pildīšanas. 

Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Jakušenoka „Nekā personīga” norādīja, ka ”pārkāpumi pamatoti uz interešu konfliktu. Darījumos tika iesaistītas tuvas personas – pirkti pakalpojumi, kuri nav saistīti ar notāra darbību”. Likums aizliedzot notāriem reklamēt savu praksi. Pēc padomes domām, sabiedriskās attiecības notāriem jāveido caur padomi, lai visi notāri būtu vienlīdzīgi.

2012.gada 9.novembrī tieslietu ministrs J.Bordāns parakstīja lēmumu par D.Čaklās atstādināšanu. Lēmums izpildāms nekavējoties un Čaklā nevar pildīt notāres pienākumus. Čaklā ir teikusi, ka ministra lēmumu apstrīdēs tiesā.

Dace Čaklā uzskata, ka interešu konflikts viņai nav bijis. Viņa pieļauj, ka negatīvā attieksme no notāru padomes saglabājusies no 2005. gada, kad viņa piereģistrēja interneta domēnu notary.lv. Padomei tas neesot paticis un padome pret viņu vērsās tiesā.

Deputāta I.Čaklā skaidrojums

Pārkāpumus noliedz arī Ingmārs Čaklais, kurš pirms ievēlēšanas Saeimā vairāk nekā piecus gadus vadīja sievas – notāres Daces Čaklās biroju.

Viņš savā mājas lapā norāda, ka: „Nodibinot notāru biroju, Dacei bija nepieciešama palīdzība visu saimniecisko jautājumu risināšanā (biroja stratēģija, darbinieku sameklēšana un apmācība, personāla vadība, budžeta izstrāde, telpu iekārtošana, apsaimniekošana un pārvaldīšana, mediju monitorings, mājas lapas izveide un uzturēšana, sabiedrisko attiecību pakalpojumi, iekšējā un ārējā komunikācija, izglītības projekti, tulkojumi, mediācijas pakalpojumi, tehniskais nodrošinājums utml.). Mēs vienojāmies, ka mana firma sniegs Dacei šos pakalpojumus, pilnībā atbrīvojot viņu no šādu jautājumu risināšanas, lai viņa var pilnvērtīgi paaugstināt savu kvalifikāciju un pēc iespējas vairāk un efektīvāk sniegt notariālos pakalpojumus klientiem. Mana firma uzņēmās šīs palīdzības sniegšanu ne tāpēc, ka esmu Daces vīrs vai lai palīdzētu viņai „nemaksāt nodokļus”, bet gan tāpēc, ka man bija nepieciešamā pieredze un zināšanas, jo pēc izglītības esmu jurists, ilgus gadus biju liela farmācijas uzņēmuma tehniskais konsultants un man bija prakse arī sabiedrisko attiecību jautājumu risināšanā lielā pašvaldībā. Mērķis pakalpojumu sniegšanai bija viens - izveidot Daces Čaklās notāra biroju par vienu no kvalificētākajiem notāru birojiem Latvijā, kas arī tika veiksmīgi sasniegts.”

I.Čaklais skaidro, ka tobrīd firmā strādājuši trīs darbinieki, kuri saņēma atlīdzību un no kuras nomaksāti visi nodokļi. Līdz 2009.gada 31.decembrim. Tāpat I.Čaklais norāda, ka VID nav veicis auditu viņam tobrīd piederošajā firmā, un TV sižetā publiskotā informācija, par ko VID atklājis nesakritības Daces Čaklās un Ingmāra Čaklā firmas deklarācijās ar starpību Ls 29 000, neatbilst patiesībai.

Pilns skaidrojuma teksts

Kā liecina Lursfot datu bāzē pieejamā informācija, SIA „Divas puses” kopš 2010.gada 15.aprīļa pilnībā pieder Rihteram Tālivaldim.

Vienotība gaidīs tiesas spriedumu

I.Čaklā pārstāvētā Vienotība valdes sēdē, vērtējot izskanējušo informāciju, lēma, ka deputāta I.Čaklā rīcību vērtēs pēc tiesas sprieduma paziņošanas. Partijas rīcībā neesot oficiāli iegūstamu dokumentu no VID, kas apliecinātu, ka ka Čaklā uzņēmums būtu rīkojies pretlikumīgi, tādēļ, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību, valde gaidīs tiesas spriedumu.

 

Avoti:

TV3 „Nekā personīga” 28.10.2012. (aptuveni 18 minūte)

 

 

www.ingmarscaklais.lv

IR: "Vienotība" gaidīs tiesas spriedumu, lai vērtētu deputāta Čaklā rīcību, 30.10.2012.

Apollo: Notāre Čaklā tiesā apstrīdēs savu atstādināšanu no amata, 20.11.2012.

Diena: Tieslietu ministrs atstādinājis no amata notāri Daci Čaklo, 16.11.2012.

Pēdējās izmaiņas veiktas 13.06.2016

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!