Kandidātu arhīvs

Andis Adats
Medijos:

Krimināllieta par dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā

2008.gada februārī tika sākts kriminālprocess par Baložu mēra Anda Adataun domes darbinieces pretlikumīgajām darbībām. Kriminālprocesa materiāli liecina, ka 2008.gada janvārī Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs ar domes darbinieces atbalstu ir viltojis ierakstu domes sēdes protokolā par balsošanas rezultātiem jautājumā par darba samaksas nolikumu, saskaņā ar kuru pamatalga tika noteikta arī pašvaldības vadītājam.

Pēc gadu ilgas izmeklēšanas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2009.gada februārī lietas materiālus nodeva prokuratūrai. KNAB rīcībā esošie pierādījumi liecināja, ka, izskatot minēto jautājumu, deputātu balsojumā tika pieņemts lēmums ar piecām balsīm "par" un divām "pret", apstiprinot darba samaksas nolikumu.

Izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtos pierādījumus, secināts, ka pašvaldības vadītāja parakstītais domes sēdes protokols ir viltots –īstajā dokumentānorādīts, ka lēmums netika pieņemts, "pret" balsojot diviem un "par" tikai trīs deputātiem, bet diviem nepiedaloties, tostarp pašvaldības vadītājam, informēja KNAB.

Uzskatot, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir savākti pietiekami pierādījumi, KNAB izmeklētājs ierosināja saukt pie kriminālatbildības Baložu pilsētas domes amatpersonu par dokumenta viltošanu, ko izdarījusi valsts amatpersona mantkārīgā nolūkā, bet domes darbinieci - par tās atbalstīšanu.

2014.gada aprīlī Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments pieņēmalēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā, kurā par domes sēdes protokola viltošanu apsūdzēts bijušais Baložu mērs. Līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 15.janvāra lēmums, ar kuru A.Adats atbrīvots no kriminālatbildības, un kriminālprocess pret viņu izbeigts.

A. Adats no kriminālatbildības atbrīvots saskaņā ar Krimināllikuma (KL) 58.panta 1.daļu. Tas paredz, ka no kriminālatbildības var atbrīvot personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kuram gan ir šajā likumā paredzētā nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, lai vajadzētu piespriest kriminālsodu.Kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem.

Avoti:
Gailāne G., Stājies spēkā tiesas lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu pret bijušo Baložu mēru Adatu, LETA, 07.04.2014
Rozentāls A., Ar pretrunīgu komandu, Diena, 05.08.2014

KNAB piemēro naudas sodu par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu

2013.gadā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu piemērojis 70 latu naudas sodu Ķekavas novada domes deputātam Andim Adatam (LZS).KNAB konstatēja, ka A.Adats atradās interešu konflikta situācijā, jo veica ar valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas skar viņa personiskās un mantiskās intereses.

2009.gada augustā viņš pieprasīja Ķekavas pašvaldības SIA "Baložu komunālā saimniecība" sniegt viņam izziņu par maksājumu aprēķinu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem un to apmaksu par A.Adatam piederošo dzīvokli Uzvaras prospektā 1, Baložos. Viņš arī pieprasīja "Baložu komunālajai saimniecībai" turpināt 2007.gada 2.janvāra līgumu par teritorijas izmantošanu autotransporta vajadzībām, pamatojoties uz kuru A.Adats pašvaldības uzņēmuma teritorijā novietoja savas personīgās automašīnas.Savukārt 2009.gada septembrī A.Adats pieprasīja Ķekavas novada domes priekšsēdētājam atcelt Ķekavas novada domes izpilddirektora 2009.gada 30.jūnijā noslēgtā darba līguma uzteikumu, pamatojoties uz kuru A.Adats tika pieņemts darbā par Baložu pilsētas pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītāju.

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikts, ka valsts amatpersona nedrīkst būt par valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, izņemot gadījumus, kad to paredz likums par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām.Tādējādi no 2009.gada 1.jūlija A.Adatam kā pašvaldības domes deputātam un amatpersonai vienlaicīgi bija aizliegts būt par valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, saukt A.Adatu pie administratīvās atbildības un piemērot 70 latu naudas sodu. A.Adats lēmumu apstrīdēja KNAB priekšniekam, kurš sākotnējo lēmumu atstāja negrozītu. A.Adats vērsās tiesā, taču tiesu lēmumi bija viņam nelabvēlīgi. Pēdējās instances spriedums nav pārsūdzams un stājās spēkā 2013.gada 5.septembrī.

Avoti:
Kristovskis G., KNAB piemēro 70 latu naudas sodu Ķekavas novada domes deputātam Adatam, LETA,25.09.2013

Pēdējās izmaiņas veiktas 13.06.2016

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!